Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Biochemijos instituto Lietuvos moksliniai projektai:

Lietuvos mokslo tarybos administruojami projektai

2010 m.

Nacionalinė mokslo programa „Lėtinės neinfekcinės ligos“

2010-2011 m.

 • "Leukemijos diagnostinių ir prognostinių žymenų tyrimai", dr. R. Navakauskienė

 • "Streso kinazės JNK, molekulinio taikinio terapijoje, veikimo prognostiniai žymenys", dr. A. V. Kalvelytė

Mokslininkų iniciatyva vykdomų mokslinių tyrimų projektai

2010-2011 m.

 • "Lakazių panaudojimas mediatorių ir kofaktorių regeneracijai" (dr. Liucija Marcinkevičienė)

 • "Lietuvoje išskirtų virulentinių bakteriofagų genominiai tyrimai" (dr. Aurelija Zajančkauskaitė)

 • "Dirbtinių audinių, skirtų regeneracinei medicinai, kūrimas" (dr. Virginija Bukelskienė)

 • "Nanostruktūrinių ir biologinių medžiagų hidratacija" (dr. Justas Barauskas)

Aukštųjų technologijų plėtros programa

2008-2010 m.

 • “Patogeninių beta-amiloido oligomerų detekcija Alzheimerio ligos diagnostikai (AMILOIDE)”, Biochemijos institutas (dr. G. Valinčius), BTI, KMU BMTI, KMU, KMUK Neurologijos klinika, ChI, FI, UAB ,,EKSPLA"

 • “Humanizuotų mielių raiškos sistemos kūrimas, panaudojant proteomikos ir genų inžinerijos metodus (Mielių humanizacija)”, Biotechnologijos institutas (prof. habil. dr. K.Sasnauskas), Biochemijos institutas, BI, UAB ,,Profarma"

Pramoninės biotechnologijos plėtros programos projektai

2008-2010 m.

 • “Mažųjų genomų analizė ir metagenominių metodų panaudojimas naujų biokatalizatorių atrankai“, Vilniaus Universitetas (prof. habil. dr. D. Čitavičius), Biochemijos institutas, VU EKOI, VU ImI, UAB "Bioeksma", UAB "Vildoma", "Beamo".

 • „Bioelektrokatalizė sintezėje ir analizėje“, Biochemijos institutas (dr. J. Razumienė), VU, UAB "Teltonika".

Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektai

2008-2010 m.

 • “Fago T4 replisomos struktūriniai ir funkciniai tyrimai (REPLISOMA)”, Biotechnologijos institutas (Prof. habil. dr. V. Šikšnys), Biochemijos institutas

Parama mokslo tyrimams, vykdomiems pagal NATO ir kitas programas

 
 • «Žiliberas» Thermotoga maritima peroksiredoksino-nitroreduktazės hibridinio fermento mechanizmo charakterizavimas, habil. dr. Narimantas Čėnas


Lietuvos mokslo tarybos remti projektai

2017 m. /2016 m. /2015 m./ 2014 m. /2013 m./2012 m./ 2011 m.

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remti projektai

2009 m.

2008 m.

2007 m.

2006 m.

2005 m.