Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Biochemijos instituto vykdomi nacionaliniai moksliniai projektai:

ESFA administruojami projektai

Priemonė „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas”

Priemonė „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas”

 • Biotechnologija ir biofarmacija: fundamentiniai ir taikomieji tyrimai, K. Sasnauskas (Vilniaus Universitetas). 2012-2015 m.
  “Eukariotinių ląstelių molekuliniai vyksmai: technologiniai ir medicininiai aspektai“, temos vadovė prof. R. Navakauskienė
  "Biokatalizatorių ir biokatalizinių procesų kūrimas angliavandenių biokonversijai", temos vadovė dr. J. Razumienė

Lietuvos mokslo tarybos administruojami projektai

2015 m.

ES programa „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)”

2013-2015 m.

 • "Keiskis arba mirk: oksidoreduktazių perkonstravimas", mokslinis vadovas dr. R. Meškys.

2011-2015 m.

 • "Molekuliniai chinonų ir polifenolių toksiškumo ir priešnavikinio aktyvumo mechanizmai: fermentinės redokso reakcijos, citotoksiškumas, signalo perdavimas ir proteomika", mokslinis vadovas habil.dr. N. Čėnas.

Nacionalinė mokslo programa „Sveikas senėjimas“

2015-2018 m.

 • "Minkštųjų audinių inžinerija: nuo ląstelės iki dirbtinio audinio", dr. D. Baltriukienė

 • "Hematologinės sistemos molekuliniai veiksniai ir jų vaidmuo žmogaus ląstelių senėjimo, diferenciacijos ir regeneracijos sankirtoje", prof. R. Navakauskienė

 • "Naujos provaistų aktyvavimo sistemos vėžio genoterapijoms", dr. J. Urbonavičius

 • "Nauji žymenys storosios žarnos vėžio individualizuotai terapijai: proteomika, mikroRNRomika, klinika", vadovas prof. A. Laurinavičius (Valstybinis patologijos centras), projekto vykdytojas dr. M. Valius (BCHI)

Nacionalinė mokslo programa „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas"

2015-2018 m.

 • "Agroekosistemų mikrobiota klimato kaitos sąlygomis: struktūra ir dermės mechanizmai", dr. E. Servienė (GTC), projekto vykdytoja dr. L. Kalinienė (BCHI)

Nacionalinė mokslo programa „Sveikas ir saugus maistas“

2012-2015 m.

 • "Bičių produktų, praturtintų augaliniais komponentais, sudėties ir savybių tyrimas", dr. B. Kurtinaitienė

 • "Patogeninių bakterijų detekcija maisto grandinėje molekuliniais metodais", dr. E. Sužiedėlienė, VU GMF, projekto vykdytojas dr. R. Meškys

Mokslininkų grupių projektai

2015-2018 m.

 • "Epigenetinių veiksnių ir mikro RNR vaidmuo vaisiaus vandenų kamieninių ląstelių funkcionavime", dr. J. Savickienė

 • "Naujų fermentų, dalyvaujančių modifikuotųjų uracilo heterociklinių bazių ir nukleozidų katabolizme, paieška ir tyrimas", dr. J. Urbonavičius

 • "Kompozitinių karkasų skirtų kaulo regeneracijai kūrimas, jų biosuderinamumo bei efektyvumo įvertinimas in vivo" dr. V. Rutkūnas, VU MF (vykd. dr. D. Baltriukienė)

2014-2016 m.

 • "Didelio pajėgumo proteomika naviko ląstelių paviršiaus baltymų atpažinimui kvantiniais taškais", dr. M .Valius

 • "Naujos kartos N-heterociklinių chinonų kryptinga sintezė ir jų priešvėžinių savybių tyrimai", dr. Ž. Anusevičius

 • "Proteogenominiai Escherichia coli virulentinių bakteriofagų ankstyvųjų infekcijos stadijų tyrimai", dr. L. Truncaitė

 • "E. coli ir jos mutantų saviorganizacija prie trijų fazių kontakto linijos", dr. R. Šimkus

 • "Titino ligandų MuRF ir CARP reikšmė dilatuotame miokarde" (habil. dr. V. Grabauskienė, VU MF (vykd. dr. V. Bukelskienė)

2013-2015 m.

 • "Vaisiaus vandenų citologiniai, molekuliniai ir epigenetiniai tyrimai" (dr. G.Treigytė)

Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programa „Žiliberas“

2015-2016 m.

 • "Viozino darinių susidarymą transportinėje RNR katalizuojančių fermentų struktūros-funkcijos tyrimai", dr. J. Urbonavičius

Lietuvos–Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa

2014-2015 m.

 • "L- ir D-laktato: citochromo c oksidoreduktazių, išskirtų iš rekombinantinių mielių Hansenula polymorpha kamienų, tyrimai ir panaudojimas amperometrinių biojutiklių kūrime“, dr. K. Krikštopaitis

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros administruojami projektai

Europos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir bendradarbiavimo programa „Eureka“

2014-2015 m.

 • E!8835 HemoSensor "Daugiafunkcinis biojutiklis skirtas hemodializės pacientams", dr. J. Razumienė (projekto partneriai UAB "Sentiero Baltic", Molekulinės biologijos ir genetikos institutas, Kijevas, Ukraina)

Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondo paramos projektai

2015-2016 m.

 • "Nuo PQQ priklausomos alkoholio dehidrogenazės katalizuojama stereoselektyvi glicerolio konversija", dr. J. Stankevičiūtė

 • "Amperometrinio greito veikimo metodas, skirtas karbamido koncentracijai pramoninėse terpėse matuoti", dr. M. Dagys

Lietuvos mokslo tarybos remti projektai

2018 m. /2017 m. /2016 m. /2014 m. /2013 m. /2012 m. /2011 m. / 2010 m.

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remti projektai

2009 m. / 2008 m. / 2007 m. / 2006 m. / 2005 m.