Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Biochemijos instituto vykdomi nacionaliniai moksliniai projektai:

2019 m.

Lietuvos mokslo tarybos administruojami projektai

2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa

„Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai (visuotinė dotacija)“

  • "Aromatinių nitrojunginių ir N-oksidų redokso chemija, biochemija ir citotoksiškumas: nauji požiūriai", Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0058, 2018-2022, habil.dr. Narimantas Čėnas.

„Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai (SMART)“

Mokslininkų grupių projektai

2019-2022 m.

  • "Kiekybinė fosfolipidinių membranų pažaidos poras formuojančiais toksinais detekcija", projekto vadovas dr. G. Valinčius.

2017-2020 m.

  • "Bakteriofagų vaidmuo reguliuojant azoto apykaitą melsvabakterėse: nuo ląstelių iki bendrijos", dr. S. Šulčius, Gamtos tyrimų centras, projekto BCHI dalies vadovas dr. E. Šimoliūnas.

  • "Atmosferinio azoto fiksacijos vaidmuo didžiausioje eutrofikuotoje Europos lagūnoje", dr. M. Žilius, Klaipėdos universitetas, projekto BCHI dalies vadovė dr. R. Stanislauskienė.

Lietuvos-Japonijos mokslo projektai

2017-2019 m.

  • "Baltijos jūros aplinkos būklės pokyčių prognozė remiantis (meta)genominiais virioplanktono tyrimais", dr. R. Paškauskas, GTC, projekto BCHI dalies vadovas dr. E. Šimoliūnas

Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje integruotos veiklos programa „Žiliberas"

2019-2020 m.

  • "Antiplazmodinio agento plazmodiono ir jo metabolitų flavointeraktomos charakterizavimas" (P-LZ-19-10), vadovas habil. dr. N. Čėnas.

Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas (09.3.3-LMT-K-712-02 )

2017-2019 m.

  • "Membraninių peptidų struktūros tyrimai poliarizacinės spektroskopijos metodais, 09.3.3-LMT-K-712-02-0076, vadovas dr. G. Valinčius, stažuotojas dr. Saulius Tumėnas.

Lietuvos mokslo tarybos remti projektai

2018 m. /2017 m. /2016 m. /2015 m. /2014 m. /2013 m. /2012 m. /2011 m. / 2010 m.

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remti projektai

2009 m. / 2008 m. / 2007 m. / 2006 m. / 2005 m.