Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


BIOCHEMIJOS INSTITUTO DOKTORANTŪRA

 

VU GMC Biochemijos institute doktorantūros studijos bei daktaro disertacijų gynimas (įstojusiems iki 2016 m. imtinai) vyksta vadovaujantis Vilniaus universiteto Mokslo doktorantūros reglamentu.
Įgyvendinant LR mokslo ir studijų įstatymo (2016 m. birželio 29 d. Nr. XII-2534) 54 straipsnio 1 dalį LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-149, 2017-03-08, buvo patvirtinti nauji Mokslo doktorantūros nuostatai. VU doktorantų, įstojusių 2017 m. ir vėliau doktorantūros studijos bei daktaro disertacijų gynimas bei naujų doktorantų priėmimas vyksta vadovaujantis Vilniaus universiteto senato 2017 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. S-2017-10-3 patvirtintu nauju Vilniaus universiteto Mokslo doktorantūros reglamentu.

VU biochemijos mokslo krypties doktorantūros studijas ir mokslinius tyrimus organizuoja biochemijos krypties Doktorantūros komitetas. Komiteto pirmininkė – prof.  Rūta Navakauskienė.

Vilniaus universiteto naujų doktorantų priėmimą vykdo Doktorantūros ir rezidentūros skyrius kartu su atitinkamų mokslo krypčių Doktorantūros komitetais. Priėmimas vyksta einamųjų metų birželio - liepos bei rugsėjo mėnesiais. Nuolatinių doktorantūros studijų trukmė – iki 4 metų. Studijų pradžia – spalio 1 dieną.

Šiuo metu Institute studijuoja 30 doktorantų.

2019 m. priimti 9 doktorantai.

Apgintų daktaro disertacijų sąrašas.