Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

BIOCHEMIJOS INSTITUTO DOKTORANTŪRA

 

Nuo 2010 m. dėl Biochemijos instituto reorganizavimo prijungiant prie Vilniaus universiteto, Biochemijos institute naujų doktorantų priėmimas, doktorantūros studijos bei daktaro disertacijų gynimas vyksta vadovaujantis Vilniaus universiteto nustatyta tvarka. Nauji Mokslo doktorantūros nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2010-05-12, Nr. 561) įsigaliojo nuo 2010 birželio 1 d., ir doktorantų, priimtų nuo 2010 m. spalio 1 d., doktorantūros studijos vyksta, ginamos daktaro disertacijos ir laipsniai suteikiami vadovaujantis Vilniaus universiteto nauju Mokslo doktorantūros reglamentu.

2011 m. buvo patvirtintos mokslo ir studijų institucijos, kurioms suteikta doktorantūros teisė mokslo kryptyse (2011-06-08 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1019). Vilniaus universitetui vienam ar kartu su kitomis mokslo ir studijų institucijomis doktorantūros teisė suteikta 29–iose mokslo kryptyse, tame tarpe ir biochemijos mokslo kryptyje. Vilniaus universiteto Rektoriaus 2011 m. birželio mėn. 17 d. įsakymu Nr. D-514 (pakeitimai 2013-01-16, Nr. D-54, 2015-09-15, Nr. D-989, 2016-01-08, Nr. D-18) patvirtintas biochemijos krypties Doktorantūros komitetas.  Komiteto pirmininkas – prof. habil. dr. Valdas Laurinavičius.

Šiuo metu Institute studijuoja 24 doktorantai.

Apgintų daktaro disertacijų sąrašas.