Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪRĄ BIOCHEMIJOS INSTITUTE TVARKA

 

Vilniaus universiteto naujų doktorantų priėmimą vykdo Doktorantūros ir rezidentūros skyrius kartu su atitinkamų mokslo krypčių Doktorantūros komitetais. Priėmimas vyksta einamųjų metų birželio ir liepos mėnesiais.
Su priimtais doktorantais sudaromos studijų sutartys. Nuolatinių doktorantūros studijų trukmė – iki 4 metų. Studijų pradžia – spalio 1 dieną.

Platesnė informacija apie priėmimą į biochemijos mokslo doktorantūros studijas pateikiama VU tinklalapyje.