Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


disertacijos disertacijos

Biochemijos institute apgintos disertacijos:

2022 m.

 • M. Lesanavičius “Prooksidantinių ksenobiotikų redukcijos flavininėmis dehidrogenazėmis – elektrontransferazėmis mechanizmai" (vad. habil. dr. N. Čėnas), Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2022 09 29.

 • I. Aleknavičienė “Adsorbuotų biomolekulių tyrimas naudojant naujus Raman sklaidą stiprinančius paviršius” (vad. dr. G. Valinčius), gamtos mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2022 06 08.

 • T. Penkauskas “Poras formuojančių toksinų fosfolipidinei membranai sukeltos pažaidos tyrimai” (vad. dr. G. Valinčius), gamtos mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2022 03 30.

 • A. Zentelytė “Vaisiaus vandenų kamieninių ląstelių diferenciacijos molekuliniai tyrimai sveikų nėštumų ir nėštumų su vaisiaus patologija atvejais” (vad. dr. V. Borutinskaitė), gamtos mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2022 02 25.

2021 m.

 • Eg. Šimoliūnas “Molekulinių mechanizmų tyrimai ląstelėse, sąveikaujančiose su dirbtiniais karkasais” (vad. prof. dr. D. Baltriukienė), gamtos mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2021 09 28.
 • A. Krikštaponis “7-Hidroksikumarino katabolizmo Pseudomonas mandelii 7HK4 bakterijose” (vad. prof. dr. R. Meškys), gamtos mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2021 06 30.

2020 m.

 • M. Talaikis “Biomembranas formuojančių monosluoksnių ir adsorbuotų biomolekulių struktūros tyrimas virpesinės spektroskopijos metodai" (konsultantas habil. dr. G. Niaura), gamtos mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2020 11 25.
 • B. Valiauga “Chinonų ir nitroaromatinių junginių redukcijos flavininėmis dehidrogenazėmis-transhidrogenazėmis mechanizmų tyrimai" (vad. habil. dr. N. Čėnas), gamtos mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2020 09 29.
 • N. Urbelienė “Hidrolazių atrankos metodai, panaudojant E. coli uracilo auksotrofo kamieną ir sintetinius nukleozidų darinius" (vad. prof. R. Meškys), gamtos mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2020 09 22.
 • M. Sadauskas “Indigoidinius junginius gaminančių fermentų paieška ir tyrimas" (vad. prof. R. Meškys), gamtos mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2020 09 11.
 • E. Balčiūnas “Bioaktyvaus karkaso kūrimas audinių inžinerijai" (konsultatai dr. D. Baltriukienė ir dr. J. G. Hardy (Jorko universitetas, Jungtinė Karalystė), gamtos mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2020 09 11.
 • N. Dreižė “Navikinių ląstelių atsparumo vaistams molekulinių mechanizmų kompleksiškumo tyrimas terapijos veiksmingumo gerinimu" (vad. dr. M. Valius), gamtos mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2020 07 01.
 • A. Laurynėnas “Sudėtingų biokatalizinių bei bioelektrokatalizinių procesų tyrimas ir modeliavimas" (vad. prof. habil.dr. J. Kulys), gamtos mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2020 06 29.
 • M. Alksnė “Nuo substrato priklausantis kamieninių ląstelių likimas: įžvalgos dirbtinio kaulinio audinio kūrimui" (vad. dr. V. Bukelskienė), gamtos mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2020 06 05.
 • A. Vitkevičienė “Žmogaus mieloidinės leukemijos ląstelių molekulinių mechanizmų tyrimai panaudojant naujus epigenetinius ir metabolinius reguliatorius" (vad. prof. R. Navakauskienė), gamtos mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2020 03 06.

2019 m.

 • J. Jakubovska “Modifikuotų pirimidino nukleotidų naudojimas oligonukleotidų sintezei" (vad. prof. R. Meškys), gamtos mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2019 10 03.
 • M. Gasiūnienė “Vaisiaus vandenų kamieninių ląstelių diferenciacijos reguliavimo ir epigenetinių mechanizmų tyrimai"(vad. prof. R. Navakauskienė), gamtos mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2019 09 27.
 • V. Petkevičius “Piridino žiedą atakuojančių oksigenazių tyrimas" (vad. prof. R. Meškys), gamtos mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2019 09 27.
 • D. Ratautas "Nanostruktūrizuotos biokatalizinės sistemos pagrįstos oksidoreduktazėmis" (vad. dr. L. Tetianec), gamtos mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2019 06 28.

2018 m.

 • S. Baronaitė "Vaisiaus vandenų ir iš jų išskirtų kamieninių ląstelių tyrimai" (vad. prof. dr. R. Navakauskienė), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2018 11 28.
 • A. Aučynaitė "Modifikuotųjų nukleotidų metabolizmo fermentai" (vad. prof. dr. J. Urbonavičius), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2018 09 21.
 • R. Jarašienė-Burinskaja "Molekuliniai chinonų ir polifenolių sukeltos pelės hepatomos ląstelių žūties mechanizmai" (vad. habil. dr. N. Čėnas), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2018 03 30.
 • G. Valiulienė "Epigenetinis reguliavimas ir leukemija – naujų biologinių, molekulinių ir terapinių aspektų tyrimai" (vad. prof. dr. R. Navakauskienė), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2018 01 12.

2017 m.

 • E. Šimoliūnas “Bakteriofagų struktūrinių baltymų panaudojimas savitvarkių nanostruktūrų surinkimui" (vad. dr. R. Meškys), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2017 06 21.
 • I. Šakinytė "Bereagentinės fermentinės sistemos anglinių struktūrų pagrindu" (vad. dr. J. Razumienė), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2017 04 20.
 • T. Ragaliauskas "Lipidinių membranų imobilizavimas ant paviršiaus ir jų tyrimas paviršiaus plazmonų rezonanso metodu" (vad. dr. G. Valinčius), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, GMC Biochemijos institutas. 2017 03 23.

2014 m.

 • J. Stankevičiūtė "Polihidroksilių darinių sintezė biokatalizės metodais" (vad. dr. R. Meškys), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2014 09 22.

2013 m.

 • Ž. Strazdaitė-Žielienė "Endoribonukleazių poveikio ankstyviesiems bakteriofago T4 transkriptams tyrimas" (vad. habil. dr. R. Nivinskas (2007-2010); dr. L. Truncaitė (2010-2013)), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2013 11 17.
 • E. Voitechovič "Oksidoreduktazių veikimo bioelektrocheminėse sistemose tyrimas ir taikymas" (vad. dr. J. Razumienė), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2013 09 27. /li>
 • N. Krestnikova "Žūties ir išgyvenimo signalinių mechanizmų tyrimai suaugusio organizmo raumens kamieninių ląstelių diferenciacijos metu" (vad. dr. A. V. Kalvelytė), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2013 09 27.
 • M. Jankunec "Lipidų skystakristalių vaistų nešiklių savybių ir jų sąveikų su ląstelių membranų modeliais tyrimas" (vad. dr. J. Barauskas), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2013 06 06.
 • S. Kutanovas "Tetrametilpirazino skaidymo Rhodococcus sp. TMP1 bakterijose tyrimas" (vad. dr. R. Meškys), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2013 06 28.

2012 m.

 • R. Budvytytė "Dirbtinės fosfolipidinės sistemos baltymų bei peptidų sąveikos su biologinėmis membranomis tyrimams" (vad. dr. G. Valinčius), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2012 10 19.
 • L. Karvelis "Karboksipiridinų degradacijos bakterijose tyrimas" (vad. dr. R. Meškys), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2012 09 28.
 • M. Dagys "Adsorbuotų ant aukso nanodarinių daugiavarių oksidazių funkcija" (vad. habil. dr. J. Kulys), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2012 09 27.
 • R. Stanislauskienė "Arthrobacter spp. plazmidžių tyrimas" (vad. dr. R. Meškys), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2012 06 22.

2011 m.

 • S. Povilonienė "Amiloidines fibriles formuojančių baltymų tyrimas" (vad. dr. V. Časaitė), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2011 05 27.

2010 m.

 • L. Kalinienė "T4 giminingų bakteriofagų genomų sekų nustatymas ir genų raiškos tyrimas" (vad. habil. dr. R. Nivinskas), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2010 06 29.

2009 m.

 • A. Bulovas "Biomimetiniai (metil)naftochinono ω-merkapto darinių savitvarkiai monosluoksniai ant aukso ir sidabro paviršių: elektrocheminiai ir spektroskopiniai redokso virsmų ir struktūros tyrimai" (vad. habil. dr. V. Razumas), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2009 12 29.
 • M. Ger "Nck adaptorinio baltymo ir p120 Ras GTPazę aktyvinančio baltymo sąveikos mechanizmas bei vaidmuo Ras aktyvumo reguliavime" (vad. dr. M. Valius), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2009 12 01.
 • D. Baltriukienė ”Signalinių molekulių ir kelių, apsprendžiančių miogeninių ląstelių išgyvenimą po kardiotoksinių poveikių, identifikavimas“ (vad. dr. A. Kalvelytė), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2009 06 30.
 • I. Ignatjev ”Esterazių veikimo fazių sąlyčio riboje detekcija” (vad. dr. G. Valinčius), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2009 06 19.

2008 m.

 • R. Gasparavičiūtė ”Piridino ir piridinolių katabolizmą koduojančių genų tyrimas“” (vad. dr. R. Meškys), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2008 10 10
 • L. Misevičienė ”Dvielektroninės chinonų ir nitroaromatinių junginių redukcijos flavininiais fermentais kiekybiniai dėsningumai“” (vad. habil. dr. N. Čėnas), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2008 03 28.

2007 m.

 • A. Misiūnas “Baltymai lipidiniuose agregatuose: tyrimai rentgeno spindulių difrakcijos ir virpesių spektroskopijos metodais” (vad. prof. habil. dr. V. Razumas), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2007 06 29.

2006 m.

 • B. Kazakevičienė "Askorbo rūgšties ir jos darinių (bio)elektrokataliziniai virsmai ant aukso paviršių, modifikuotų feroceno funkcinę grupę turinčiais monosluoksniais" (vad. prof. habil. dr. V. Razumas), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2006 12 15.
 • M. Plečkaitytė "Nuosaikiai termofilinės bakterijos Meiothermus ruber šaperonų sistemos Hsp70 (DnaK) identifikavimas ir charakterizavimas" (konsult. dr. R. Meškys, dr. G. Žvirblis), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2006 05 30.

2005 m.

 • G. Stoškienė "Bakteriofago T4 viduriniųjų promotorių tyrimas" (vad. - habil. dr. R. Nivinskas), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2005 12 20.
 • V. Časaitė "Glicino betaino katabolizmo Arthrobacter genties bakterijose tyrimas" (vad. - dr. R. Meškys), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2005 12 09.

2004 m.

 • L. Piešinienė "T4 giminingų bakteriofagų sekai specifinė endoribonukleazė RegB" (vad. - habil. dr. R. Nivinskas), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2004 12 12.
 • A. Pivoriūnas "Įvairių signalinių kelių įtaka ląstelės ciklo inhibitoriaus p21 ekspresijai žmogaus leukeminių ląstelių diferenciacijos metu" (vad. - habil dr. A. Gineitis), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2004 12 21.
 • A. Imbrasaitė "Proapoptotinių ir antiapoptotinių signalinių kelių tyrimas forbolio esterio TPA indukuotose žmogaus promielocitinės leukemijos HL60 ląstelėse" (vad. - dr. A. Kalvelytė), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2004 12 21.
 • A. Vilkanauskytė "Nuo PQQ priklausomų alkoholio ir gliukozės dehidrogenazių veikimas bioensorinėse sistemose" (vad. - prof. habil. dr. V. Laurinavičius), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2004 12 20.

2003 m.

 • L. Tetianec "Oksidazių kinetinių dėsningumų tyrimas naudojant dirbtinius elektronų akceptorius" (vad. - prof. habil. dr. J. Kulys), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2003 12 23.
 • R. Mieliauskienė "Chinohemobaltymų savybių tyrimas ir jų pritaikymas analizėje" (vad. - prof. habil. dr. V. Laurinavičius), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2003 12 19.
 • R. Semėnaitė "Piridino ir 2-hidroksipiridino biodegradacijos bakterijose tyrimas" (vad. - dr. R. Meškys), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2003 12 19.
 • A. Driukas "Bakteriofago T4 genų rIII ir 30.9 ekspresijos reguliacijos tyrimas" (vad. - habil. dr. R. Nivinskas), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2003 03 20.
 • E. Gineikienė "Bakteriofago T4 ankstyvųjų promotorių ir ADF-riboziltransferazės ModA mutacinė analizė" (vad. - habil. dr. R. Nivinskas), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2003 03 20.

2002 m.

 • A. Žiemys "Coprinus cinereus/Arthromyces ramosus peroksidazių molekulinis modeliavimas ir eksperimentinis tyrimas" (vad. - prof. habil. dr. J. Kulys), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. VDU, Biochemijos institutas. 2002 12 10.

Habilitacija

 • dr. Arūnas Ramanavičius "Katalizinių ir afiniškumo biosensorių kūrimas", fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2000 05 31.

2001 m.

 • L. Truncaitė "Bakteriofago T4 genomo srities tarp 30 ir 31 genų delecinė analizė bei šios srities genų transkripcijos tyrimas" (vad. - habil. dr. R. Nivinskas), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2001 11 15.
 • J. Barauskas "Redokso aktyvios lipidų mezofazės: struktūriniai-funkciniai ir praktinio panaudojimo tyrimai" (vad. - prof. habil. dr. V. Razumas), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2001 12 20.

2000 m.

 • N. Malys "Bakteriofago T4 bazinės plokštelės geno 25 ekspresijos reguliavimo tyrimas" (vad. - habil. dr. R. Nivinskas), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2000 10 31.
 • E. Sergedienė "Chinonų, polifenolių ir aromatinių nitrojunginių prooksidantinis citotoksiškumas: kiekybiniai struktūros-aktyvumo ryšiai" (vad. - habil. dr. N. Čėnas, fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 2000 04 07.

1999 m.

 • V. Bukelskienė "Kraujo serumo reguliacinio vaidmens tyrimas kultivuotų MH-22A ląstelių adaptaciniame procese in vivo" (vad. - dr. V. Domkus), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 1999 12 28.
 • J. Šarlauskas "5,6-pakeistų benzimidazolo darinių sintezė ir fiziologinis aktyvumas" (vad. - habil. dr. N. Čėnas, fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 1999 09 16.
 • Habilitacija

 • dr. Benedikta Dalia Puodžiūnaitė "Dihidro- ir tetrahidro-1,5-benzdiazepin-2-onų ir jiems giminingų triciklių heterociklų darinių sintezės tyrimai", fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 1999 12 09.

1998 m.

 • K. Krikštopaitis "Nefenolinių substratų oksidacijos, katalizuojamos peroksidaze ir lakaze, kinetika" (vad. - prof. habil. dr. J. Kulys), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. VDU, Biochemijos institutas. 1998 05 14.
 • R. Meškys "Vandenilio peroksidą gaminančių mikrobinių oksidazių paieška ir tyrimas" (vad. - prof. habil. dr. V. Laurinavičius), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 1998 06 12
 • M. Valius "Plokštelių (trombocitų) kilmės augimo faktoriaus receptorius ląstelės augimo reguliavime" (konsult. A. Kazlauskas, JAV), fizinių mokslų sritis, biochemijos kryptis. Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas. 1998 12 16

1996 m.

 • Ž. Anusevičius "Chinonų ir aromatinių nitrojunginių reakcijos au NAD(P)H-oksiduojančiais flavininiais fermentais" (vad. - prof. habil. dr. N. Čėnas), biomedicinos mokslų sritis, biologijos kryptis. VU, Biochemijos institutas. 1996 12 16.

1995 m.

 • D. Juzumienė "iRNR ir 16s rRNR sąveika Escherichia coli ribosomoje" (vad. - prof. habil. dr. A. Jasaitis), biomedicinos mokslų sritis, biologijos kryptis. Biochemijos institutas. 1995 10 30.

1993 m.

 • A. Kalvelytė "Leukozinių limfocitų spontaninės proliferacijos in vitro reguliacijos mechanizmų tyrimai" (vad. - prof. habil. dr. A. Jasaitis), biomedicinos mokslų sritis, biologijos kryptis. Biochemijos institutas. 1993 12 23.
 • L. Marcinkevičienė "Pseudomonas mendocina 3121 cholesterolesterazės biosintezė, valymas ir savybių tyrimas" (vad. - dr. I. Bachmatova), biomedicinos mokslų sritis, biologijos kryptis. VU, Biochemijos institutas. 1993 05 20.
 • G. Mikulskienė "Molekulinių kompleksų su vandeniliniu tilteliu energinių ir struktūrinių parametrų tyrimas virpesinės spektrometrijos metodu" (vad. - dr. A. Palaima), fizinių mokslų sritis, chemijos kryptis. KTU, Biochemijos institutas. 1993 04 30.
 • A. Zajančkauskaitė "Bakteriofago T4 ankstyvosios genomo srities prieš 30 geną struktūrinė organizacija" (vad. - habil. dr. R. Nivinskas), biomedicinos mokslų sritis, biologijos kryptis. VU, Biochemijos institutas. 1993 12 17.
 • Habilitacija

 • R. Nivinskas "T4 bakteriofago dviejų genomo sričių struktūrinė organizacija ir genų ekspresijos reguliacija", biomedicinos mokslų sritis, biologijos kryptis. VU, Biochemijos institutas. 1993 04 29.

1992 m.

 • D. Bironaitė "NAD(P)H oksiduojančių flavoproteinų sąveika su prooksidantiniais ksenobiotikais" (vad. - prof. habil. dr. N. Čėnas), biomedicinos mokslų sritis, biologijos kryptis. Biochemijos institutas. 1992 06 23.
 • V. Klausa "Dvi transkripcijos kryptys T4 bakteriofago bazinės plokštelės 25-29 genų srityje" (vad. - habil. dr. R. Nivinskas), biomedicinos mokslų sritis, biologijos kryptis. Biochemijos institutas. 1992 06 30.
 • A. Marozienė "Fluorfenilalaninai, sintezė ir savybės" (vad. - dr. R. Kliukienė), fizinių mokslų sritis, chemijos kryptis. KTU, Biochemijos institutas. 1992 06 23.
 • R. Petniūnaitė "Histono H1 ir protoonkogeno c-myc vaidmuo pelių eritroleukeminių ląstelių diferenciacijoje" (vad. - dr. A. Gineitis), biomedicinos mokslų sritis, biologijos kryptis. Biochemijos institutas. 1992 06 16.
 • T. Ruzgas "Baltymų ir peptidų adsorbcijos ant modifikuotų silicio oksido paviršių tyrimas" (vad. - prof. habil. dr. J. Kulys), biomedicinos mokslų sritis, biologijos kryptis. Biochemijos institutas. 1992 05 26.
 • R. Vaiškūnaitė "T4 bakteriofago bazinės plokštelės 26 geno ekspresijos ypatumai" (vad. - habil. dr. R. Nivinskas), biomedicinos mokslų sritis, biologijos kryptis. Biochemijos institutas. 1992 06 16.