Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Administracija administracija

Direktorius

Dr. Kastis KRIKŠTOPAITIS
tel.:  85 223 4378, C508
kastis.krikstopaitis@bchi.vu.lt

Vyresnioji mokslo darbuotoja,
vykdanti direktoriaus pavaduotojo funkcijas

Dr. Daiva Baltriukienė
tel.:  85 223 4379, C509
daiva.baltriukiene@bchi.vu.lt

Instituto administratorius

Eugenijus Jovaiša
tel.:  85 223 4380, C510
eugenijus.jovaisa@bchi.vu.lt

Jaunesnioji administratorė

Alina Bedulskaja
tel.:  85 223 4381, C511
alina.bedulskaja@bchi.vu.lt

Specialistė

Rima Kemešienė
tel.:  85 223 4381, C511
rima.kemesiene@bchi.vu.lt