Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


   

Vilniaus Universitetas
Gyvybės mokslų centras
Biochemijos institutas

 

Saulėtekio al. 7   
LT-10257 Vilnius
Tel.: 8-5 223 4381
El.p.: biochemija@bchi.vu.lt


Biochemijos institutas yra Vilniaus universiteto mokslo institutas, modernus biocheminių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centras, kuriame susiformavo šiuolaikinių biocheminių tyrimų kryptis - biologinių darinių struktūros, funkcionavimo ir taikymo tyrimai bei signalinių kelių ir epigenetinio reguliavimo tyrimai navikinėse ir kamieninėse ląstelėse.

Institute dirba daugiau kaip 80 aukštos kvalifikacijos mokslo darbuotojų ir tyrėjų. Institute atliekami biochemijos, biologijos, biofizikos, chemijos mokslo krypčių moksliniai tyrimai bei eksperimentinės plėtros darbai, nagrinėjantys baltymų ir jų sistemų struktūros, funkcionavimo, praktinio pritaikymo klausimus, genų struktūros, raiškos bei ląstelių signalinių ir reguliavimo sistemų veikimą, taip pat atliekama įvairių bioorganinių junginių sintezė.

Biochemijos institute vyksta doktorantūros studijos (studijuoja daugiau kaip 35 doktorantai), bakalauro ir magistrantūros studijų studentai ruošia baigiamuosius darbus, atlieka praktikas bei vykdo tyrimus.

Mokslininkai ir tyrėjai aktyviai dalyvauja tarptautinėse ir Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programose, atlieka mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, programų ir kitas ekspertizes, teikia konsultacijas įvairiais mokslo ir studijų klausimais. Instituto mokslininkai palaiko glaudžius mokslinius bei dalykinius ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis, atskirais mokslininkais, dalyvauja edukacinėje veikloje, rengia vadovėlius ir studijų programas. Instituto mokslinės grupės bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio chemijos bei biotechnologijos pramonės įmonėmis, atlieka įvairius užsakomuosius mokslinius tyrimus.