Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Biochemijos instituto Lietuvos moksliniai projektai:

Lietuvos mokslo tarybos administruojami projektai

2012 m.

ES programa „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)”

2011-2015 m.

 • "Molekuliniai chinonų ir polifenolių toksiškumo ir priešnavikinio aktyvumo mechanizmai: fermentinės redokso reakcijos, citotoksiškumas, signalo perdavimas ir proteomika", mokslinis vadovas habil.dr. Narimantas Čėnas.

Nacionalinė mokslo programa „Lėtinės neinfekcinės ligos“

2012-2014 m.

 • "Leukemijos kompleksinis molekulinių persitvarkymo biožymenų tyrimas", dr. R. Navakauskienė

 • "Molekuliniai Alzheimerio ligos patogenezės mechanizmai", dr. G. Valinčius (projekto vykdytojas LSMU, dr. R. Morkūnienė)

Nacionalinė mokslo programa „Sveikas ir saugus maistas“

2012-2015 m.

 • "Bičių produktų, praturtintų augaliniais komponentais, sudėties ir savybių tyrimas", dr. B. Kurtinaitienė

2011-2014 m.

 • "Naujo tipo prebiotinių oligosacharidų kūrimas termofilinių fermentų pagalba", dr. R. Meškys (projekto vykdytojas VU GMF, dr. N. Kuisienė)

Nacionalinė mokslo programa „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“

2012-2014 m.

 • "Invazinių rūšių adaptacija ir jų poveikis įvairaus sudėtingumo vandens ekosistemoms", dr. R. Meškys (projekto vykdytojas Gamtos tyrimų centras, dr. K. Arbačiauskas)

Proveržio idėjų projektai

2012-2013 m.

 • "Modifikuotųjų ribonukleotidų apykaitos paradoksas", dr. R. Meškys

Mokslininkų iniciatyva vykdomų mokslinių tyrimų projektai

2012-2014 m.

 • "Baeyer-Villiger monooksigenazių atrankos ir biosintezės metodų kūrimas" (dr. Rolandas Meškys)

 • "tRNR modifikavimo keliai - fermentų evoliucijos atspindys" (dr. Jaunius Urbonavičius)

2011-2012 m.

 • "Piridinų ir pirazinų biodegradacija ir biokatalizinė sintezė" (dr. Rolandas Meškys)

 • "Heterocikliniai N-oksidai (HNO): sintezė, citotoksiškumas, sąveika su fermentais-taikiniais" (dr. Jonas Šarlauskas)

 • "Paviršiuje imobilizuotos bisluoksnės fosfolipidų membranos funkcionuojančių baltymų įterpimui" (dr. Gintaras Valinčius)

 • "Dantenų fibroblastų adhezijos ypatumų ir jų panaudojimo minkštųjų audinių regeneracijai tyrimas" (dr. Evaldas Liutkevičius, VGTU; dr. Daiva Baltriukienė)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros administruojami projektai

Aukštųjų technologijų plėtros 2011-2013 m. programa

2012 - 2013 m.

 • Naujų ir genetiškai modifikuotų oksidoreduktazių paieška biokuro elementų kūrimui (BIOFUELCELL), dr. R. Meškys (projekto vadovas M. Dagys, Lietuvos tyrimų centras)

Pramoninės biotechnologijos plėtros 2011-2013 m. programa

2012 - 2013 m.

 • Biologiškai aktyvios tvarkingos erdvinės struktūros audinių molekulinei bioinžinerijai sukūrimas (BIO-MATRIX), dr. M. Valius (projekto vykdytojas UAB "Altechna", V. Stočkus)

Lietuvos mokslo tarybos remti projektai

2018 m. /2017 m. /2016 m. /2015 m. /2014 m. /2013 m. /2011 m. / 2010 m.

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remti projektai

2009 m. / 2008 m. / 2007 m. / 2006 m. / 2005 m.