Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Biochemijos instituto vykdomi nacionaliniai moksliniai projektai:

2018 m.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) administruojami projektai

Technologinių plėtros projektų finansavimo priemonė

2017-2018 m.

 • "Analizatoriaus skirto karbamido masės dalies nustatymui pramoniniuose mėginiuose vystymas". Projekto vadovė dr. J. Razumienė.

Lietuvos mokslo tarybos administruojami projektai

2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa

„Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai (visuotinė dotacija)“

 • "Aromatinių nitrojunginių ir N-oksidų redokso chemija, biochemija ir citotoksiškumas: nauji požiūriai", Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0058, 2018-2022, habil.dr. Narimantas Čėnas.

„Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai (SMART)“

„Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“

Nacionalinė mokslo programa „Sveikas senėjimas“

2015-2018 m.

 • "Minkštųjų audinių inžinerija: nuo ląstelės iki dirbtinio audinio", dr. D. Baltriukienė

 • "Hematologinės sistemos molekuliniai veiksniai ir jų vaidmuo žmogaus ląstelių senėjimo, diferenciacijos ir regeneracijos sankirtoje", prof. R. Navakauskienė

 • "Naujos provaistų aktyvavimo sistemos vėžio genoterapijoms", dr. J. Urbonavičius

 • "Nauji žymenys storosios žarnos vėžio individualizuotai terapijai: proteomika, mikroRNRomika, klinika", vadovas prof. A. Laurinavičius (Valstybinis patologijos centras), projekto vykdytojas dr. M. Valius (GMC BCHI)

 • "Naujo multifunkcinio nanobiosensoriaus sukūrimas ankstyvajai kasos vėžio diagnostikai", vadovas prof. K. Strupas (VU Medicinos fakultetas), projekto vykdytojas dr. M. Valius (GMC BCHI)

Nacionalinė mokslo programa „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas"

2015-2018 m.

 • "Agroekosistemų mikrobiota klimato kaitos sąlygomis: struktūra ir dermės mechanizmai", dr. E. Servienė (GTC), projekto BCHI dalies vadovė dr. L. Kalinienė.

Mokslininkų grupių projektai

2017-2020 m.

 • "Bakteriofagų vaidmuo reguliuojant azoto apykaitą melsvabakterėse: nuo ląstelių iki bendrijos", dr. S. Šulčius, Gamtos tyrimų centras, projekto BCHI dalies vadovas dr. E. Šimoliūnas.

 • "Atmosferinio azoto fiksacijos vaidmuo didžiausioje eutrofikuotoje Europos lagūnoje", dr. M. Žilius, Klaipėdos universitetas, projekto BCHI dalies vadovė dr. R. Stanislauskienė.

2015-2018 m.

 • "Epigenetinių veiksnių ir mikro RNR vaidmuo vaisiaus vandenų kamieninių ląstelių funkcionavime", dr. J. Savickienė

 • "Naujų fermentų, dalyvaujančių modifikuotųjų uracilo heterociklinių bazių ir nukleozidų katabolizme, paieška ir tyrimas", dr. J. Urbonavičius

 • "Kompozitinių karkasų skirtų kaulo regeneracijai kūrimas, jų biosuderinamumo bei efektyvumo įvertinimas in vivo" dr. V. Rutkūnas, VU MF, projekto BCHI dalies vadovė dr. D. Baltriukienė.

Lietuvos-Japonijos mokslo projektai

2017-2019 m.

 • "Baltijos jūros aplinkos būklės pokyčių prognozė remiantis (meta)genominiais virioplanktono tyrimais", dr. R. Paškauskas, GTC, projekto BCHI dalies vadovas dr. E. Šimoliūnas

Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas (09.3.3-LMT-K-712-02 )

2017-2019 m.

 • "Membraninių peptidų struktūros tyrimai poliarizacinės spektroskopijos metodais, 09.3.3-LMT-K-712-02-0076, vadovas dr. G. Valinčius, stažuotojas dr. Saulius Tumėnas.

Lietuvos mokslo tarybos remti projektai

2020 m. /2019 m. /2017 m. /2016 m. /2015 m. /2014 m. /2013 m. /2012 m. /2011 m. / 2010 m.

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remti projektai

2009 m. / 2008 m. / 2007 m. / 2006 m. / 2005 m.