Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Biochemijos instituto Lietuvos moksliniai projektai:

Lietuvos mokslo tarybos administruojami projektai

2011 m.

Mokslininkų iniciatyva vykdomų mokslinių tyrimų projektai

2011-2012 m.

 • "Piridinų ir pirazinų biodegradacija ir biokatalizinė sintezė" (dr. Rolandas Meškys)

 • "Heterocikliniai N-oksidai (HNO): sintezė, citotoksiškumas, sąveika su fermentais-taikiniais" (dr. Jonas Šarlauskas)

 • "Paviršiuje imobilizuotos bisluoksnės fosfolipidų membranos funkcionuojančių baltymų įterpimui" (dr. Gintaras Valinčius)

 • "Dantenų fibroblastų adhezijos ypatumų ir jų panaudojimo minkštųjų audinių regeneracijai tyrimas" (dr. Evaldas Liutkevičius, VGTU; dr. Daiva Baltriukienė)

ES programa „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)”

2011-2015 m.

 • "Molekuliniai chinonų ir polifenolių toksiškumo ir priešnavikinio aktyvumo mechanizmai: fermentinės redokso reakcijos, citotoksiškumas, signalo perdavimas ir proteomika", mokslinis vadovas habil.dr. Narimantas Čėnas.

Nacionalinė mokslo programa „Lėtinės neinfekcinės ligos“

2010-2011 m.

 • "Leukemijos diagnostinių ir prognostinių žymenų tyrimai", dr. R. Navakauskienė

 • "Streso kinazės JNK, molekulinio taikinio terapijoje, veikimo prognostiniai žymenys", dr. A. V. Kalvelytė

Nacionalinė mokslo programa „Sveikas ir saugus maistas“

2011-2014 m.

 • "Naujo tipo prebiotinių oligosacharidų kūrimas termofilinių fermentų pagalba", dr. R. Meškys (projekto vadovas dr. N. Kuisienė, VU GMF)

Mokslininkų iniciatyva vykdomų mokslinių tyrimų projektai

2010-2011 m.

 • "Lakazių panaudojimas mediatorių ir kofaktorių regeneracijai" (dr. Liucija Marcinkevičienė)

 • "Lietuvoje išskirtų virulentinių bakteriofagų genominiai tyrimai" (dr. Aurelija Zajančkauskaitė)

 • "Dirbtinių audinių, skirtų regeneracinei medicinai, kūrimas" (dr. Virginija Bukelskienė)

 • "Nanostruktūrinių ir biologinių medţiagų hidratacija" (dr. Justas Barauskas)


Lietuvos mokslo tarybos remti projektai

2018 m. /2017 m. /2016 m. /2015 m. /2014 m. /2013 m. /2012 m. / 2010 m.

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remti projektai

2009 m. / 2008 m. / 2007 m. / 2006 m. / 2005 m.