Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Biochemijos instituto vykdomi nacionaliniai moksliniai projektai:

ESFA administruojami projektai

Priemonė „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas”

Priemonė „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas”

 • Biotechnologija ir biofarmacija: fundamentiniai ir taikomieji tyrimai, K. Sasnauskas (Vilniaus Universitetas). 2012-2015 m.
  “Eukariotinių ląstelių molekuliniai vyksmai: technologiniai ir medicininiai aspektai“, temos vadovė prof. R. Navakauskienė
  "Biokatalizatorių ir biokatalizinių procesų kūrimas angliavandenių biokonversijai", temos vadovė dr. J. Razumienė

Lietuvos mokslo tarybos administruojami projektai

2014 m.

ES programa „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)”

2013-2015 m.

 • "Keiskis arba mirk: oksidoreduktazių perkonstravimas", mokslinis vadovas dr. R. Meškys.

2011-2015 m.

 • "Molekuliniai chinonų ir polifenolių toksiškumo ir priešnavikinio aktyvumo mechanizmai: fermentinės redokso reakcijos, citotoksiškumas, signalo perdavimas ir proteomika", mokslinis vadovas habil.dr. N. Čėnas.

Nacionalinė mokslo programa „Lėtinės neinfekcinės ligos“

2012-2014 m.

 • "Leukemijos kompleksinis molekulinių persitvarkymo biožymenų tyrimas", dr. R. Navakauskienė

 • "Molekuliniai Alzheimerio ligos patogenezės mechanizmai", dr. G. Valinčius (projekto vykdytojas LSMU, dr. R. Morkūnienė)

Nacionalinė mokslo programa „Sveikas ir saugus maistas“

2012-2015 m.

 • "Bičių produktų, praturtintų augaliniais komponentais, sudėties ir savybių tyrimas", dr. B. Kurtinaitienė

 • "Patogeninių bakterijų detekcija maisto grandinėje molekuliniais metodais", dr. R. Meškys (projekto vykdytojas VU GMF, dr. E. Sužiedėlienė)

Nacionalinė mokslo programa „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“

2012-2014 m.

 • "Invazinių rūšių adaptacija ir jų poveikis įvairaus sudėtingumo vandens ekosistemoms", dr. R. Meškys (projekto vykdytojas Gamtos tyrimų centras, dr. K. Arbačiauskas)

Mokslininkų grupių projektai

2014-2016 m.

 • "Didelio pajėgumo proteomika naviko ląstelių paviršiaus baltymų atpažinimui kvantiniais taškais" (dr. M .Valius)

 • "Naujos kartos N-heterociklinių chinonų kryptinga sintezė ir jų priešvėžinių savybių tyrimai" (dr. Ž. Anusevičius)

 • "Proteogenominiai Escherichia coli virulentinių bakteriofagų ankstyvųjų infekcijos stadijų tyrimai" (dr. L. Truncaitė)

 • "E. coli ir jos mutantų saviorganizacija prie trijų fazių kontakto linijos" (dr. R. Šimkus)

 • "Titino ligandų MuRF ir CARP reikšmė dilatuotame miokarde" (habil. dr. V. Grabauskienė, VU MF (vykd. dr. V. Bukelskienė)

2013-2015 m.

 • "Vaisiaus vandenų citologiniai, molekuliniai ir epigenetiniai tyrimai" (dr. G.Treigytė)

2012-2014 m.

 • "Baeyer-Villiger monooksigenazių atrankos ir biosintezės metodų kūrimas" (dr. R.Meškys)

 • "tRNR modifikavimo keliai - fermentų evoliucijos atspindys" (dr. J. Urbonavičius)

Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programa „Žiliberas“

2013-2014 m.

 • "Chinonai ir nitroaromatiniai junginiai kaip subversyvūs flavohemoglobinų substratai: mechanizmai ir biomedicininė reikšmė" (habil. dr. N. Čėnas)

Lietuvos–Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa

2014-2015 m.

 • "L- ir D-laktato: citochromo c oksidoreduktazių, išskirtų iš rekombinantinių mielių Hansenula polymorpha kamienų, tyrimai ir panaudojimas amperometrinių biojutiklių kūrime“ (dr. K. Krikštopaitis)

Lietuvos–Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa

2013-2014 m.

 • "Tarpbaltyminės sąveikos ir redukcijos ekvivalentų pernešimo moduliatorių steroidhidroksilazinėse sistemose charakterizavimas" (dr. Ž. Anusevičius)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros administruojami projektai

Europos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir bendradarbiavimo programa „Eureka“

2014 m.

 • E!8835 HemoSensor "Daugiafunkcinis biojutiklis skirtas hemodializės pacientams", dr. J. Razumienė (projekto partneriai UAB "Sentiero Baltic", Molekulinės biologijos ir genetikos institutas, Kijevas, Ukraina)

Lietuvos mokslo tarybos remti projektai

2018 m. /2017 m. /2016 m. /2015 m. /2013 m. /2012 m. /2011 m. / 2010 m.

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remti projektai

2009 m. / 2008 m. / 2007 m. / 2006 m. / 2005 m.