Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

   

Vilniaus Universitetas
Biochemijos institutas

 

Saulėtekio al. 7   
LT-10257 Vilnius

Tel.: 8-5 223 4381
El.p.: biochemija@bchi.vu.ltVilniaus Universiteto naujienos

Skelbiama VU GMC tarybos rinkimų pradžia

2016 11 21
VU GMC tarybos rinkimų komisija skelbia Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Tarybos rinkimų pradžią. Nuo lapkričio 21 d. 15 val. iki gruodžio 20 d. 15 val. vyksta kandidatų kėlimas bei registracija į VU GMC tarybos narius. Rinkimų teisę turintys Biochemijos instituto darbuotojai turi teisę kelti kandidatus arba išsikelti į Tarybos narius. Platesnė informacija apie rinkimų procedūras, rinkėjų ir kandidatų sąrašus VU GMC puslapyje.

VU Biochemijos instituto mokslininkų straipsnis – viename iš geriausiai pasaulyje vertinamų mokslo žurnalų

2016 10 28
Vienas prestižiškiausių mokslo leidinių „Energy & Environmental Sciences“, kurio citavimo indeksas „Thompson Reuters Web of Science“ duomenų bazėje 2015 m. siekia 25,427, paskelbė VU Biochemijos instituto mokslininkų grupės straipsnįOxygen electroreduction catalysed by laccase wired to gold nanoparticle via trinuclear copper cluster“.
Straipsnyje pirmą kartą parodytas bioelektrokatalitinis  Didymocrea sp. J6 lakazės veikimas, orientavus šį fermentą deguonį redukuojančiu T2/T3 aktyviuoju vario centru ant aukso nanodalelės paviršiaus. Šioje sistemoje elektronų pernaša nevykdoma per fenolinius junginius oksiduojantį T1 aktyvųjį vario centrą ir vidumolekulinę elektronų pernašą. Šie tyrimai pagrindė skirtingų oksidacijos lygių T2/T3 aktyviojo vario centro formų egzistavimą. Ši sistema yra daug atsparesnė fluorido jonų slopinančiam poveikiui ir gali veikti plačiame pH intervale. Pirmą kartą parodytas toks lakazės adsorbcijos metodas leistų gaminti aukšto efektyvumo bioelektroninius prietaisus, kontroliuojamai adsorbuoti fermentus iš praskiestų ir iš dalies grynintų tirpalų.

VU Biochemijos institutas Jungtinio Gyvybės mokslų centro patalpose

2016 03 16
VU Biochemijos institutas bei visos mokslinės laboratorijos persikėlė į naujas Jungtinio Gyvybės mokslų centro patalpas, adresu Saulėtekio al. 7. Kovo 15 d. įvyko iškilmingas Jungtinio Gyvybės mokslų centro atidarymas.

Lietuviai vysto unikalią technologiją inkstų ligų diagnostikai // Delfi.lt

2016 02 29

VU Biochemijos institutas Jungtinio Gyvybės mokslų centro sudėtyje

2015 11 26
2015 m. lapkričio 24 d. VU Senato nutarimu įsteigtas Vilniaus universiteto sui generis vidinis organizacinis darinys Jungtinis gyvybės mokslų centras. Centras veikia trijų kamieninių akademinių padalinių – Biochemijos instituto, Biotechnologijos instituto ir Gamtos mokslų fakulteto – susitarimo dėl bendros veiklos pagrindu.

VU Biochemijos instituto mokslininkai vykdys Lietuvos mokslo tarybos administruojamos nacionalinės programos „Sveikas senėjimas“ projektus

2015 08 18
VU Biochemijos instituto mokslininkai laimėjo net tris projektus pagal Lietuvos Mokslo Tarybos administruojamos nacionalinės programos „Sveikas senėjimas“ I kvietimą (2015 - 2018 m.).
Projektus vykdančioms mokslininkų grupėms vadovaus dr. Daiva Baltriukienė – projektas "Minkštųjų audinių inžinerija: nuo ląstelės iki dirbtinio audinio", prof. Rūta Navakauskienė - projektas "Hematologinės sistemos molekuliniai veiksniai ir jų vaidmuo žmogaus ląstelių senėjimo, diferenciacijos ir regeneracijos sankirtoje", ir dr. Jaunius Urbonavičius - projektas "Naujos provaistų aktyvavimo sistemos vėžio genoterapijoms".  Taip pat Biochemijos instituto Proteomikos centro mokslininkai kaip partneriai dalyvaus projekto "Nauji žymenys storosios žarnos vėžio individualizuotai terapijai: proteomika, mikroRNRomika, klinika" (vad. habil. dr. Arvydas Laurinavičius, VU) vykdyme.

Mokslininkai keliasi į verslą: ryžosi komercializuoti išradimus // Verslo žinios

2015 08 14

VU Biochemijos instituto mokslininkai dalyvauja „Horizon 2020“ mokslinių tyrimų projekte INMARE

2015 04 10
INMARE

Suburta tarptautinė, daugiau nei 20 mokslo ir pramonės institucijų iš 12 šalių jungianti darbo grupė, vadovaujama prof. Peterio Golyshino ir dr. Olgos Golyshinos iš Bangoro universiteto (Didžioji Britanija), laimėjo „Horizon 2020“ programos finansuojamą 6 mln. eurų vertės ketverių metų trukmės projektą INMARE („Industrial Applications of Marine Enzymes: Innovative screening and expression platforms to discover and use the functional protein diversity from the sea“). Jame dalyvauja VU Biochemijos instituto Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyrius, vadovaujamas dr. Rolando Meškio. Toliau...

Tarptautinė konferencija „STEM CELL RESEARCH IN LITHUANIA: PAST, PRESENT AND FUTURE“

Lietuvos kamieninių ląstelių tyrėjų asociacija kviečia dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Stem cell research in Lithuania: past, present and future“ š.m. rugpjūčio 27 dieną Vilniuje, Mabre Residence viešbutyje (Maironio g. 13). Plačiau apie konferenciją>>

Kvietimas teikti paraiškas pagal „Horizontas 2020“ srities „Europos mokslo taryba“ finansavimo schemą „Dotacijos patyrusiems tyrėjams“

2015 02 11
Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal „Horizontas 2020“ srities „Europos mokslo taryba“ finansavimo schemą „Dotacijos patyrusiems tyrėjams“ (ERC-2015-AdG). Numatomas dotacijos vienam projektui dydis – iki 2,5 mln. eurų. Paraiškas galima teikti iki 2015 m. birželio 2 d.
Plačiau apie kvietimą galima rasti LMT svetainėje ir Europos Komisijos tinklalapyje.

Eureka projektas

2014 10 25
Biochemijos institute pradėtas vykdyti Europos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir bendradarbiavimo programos „Eureka“ projektas E!8835 HemoSensor "Multiple biosensor device for hemodialysis patients" (Daugiafunkcinis biojutiklis skirtas hemodializės pacientams). Projekto vadovė dr. J. Razumienė.

MITA kvietimas

2014 08 25
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra finansuoja Lietuvos tyrėjams kelionių išlaidas į tarptautinius renginius.

Remiamos veiklos:
- Informaciniai ir partnerių paieškos renginiai (tyrėjų ir mokslo vadybininkų dalyvavimas)
- Konsorciumo susitikimai užsienyje
- Kosorciumo susitikimo organizavimas Lietuvoje

Paskelbti pirmieji „Horizonto 2020“ kvietimai teikti paraiškas


2013 12 11
Europos Komisija (EK) paskelbė pirmuosius programos „Horizontas 2020“ kvietimus teikti paraiškas. Numatyta, kad 2014–2015 metais stiprinti žiniomis grįstą Europos ekonomiką ir spręsti visuomenei aktualias problemas bus skirta daugiau nei 15 mlrd. eurų. Siekdama suteikti tyrėjams ir verslui daugiau aiškumo apie būsimas mokslo politikos kryptis, EK pirmą kartą finansavimo prioritetus nustatė dvejiems metams. 2014 metais pagal juos numatyta skirti 7,8 mlrd. eurų:

Pažangus mokslas (Excellent Science) – 3 mlrd. eurų, iš kurių 1,7 mlrd. bus skirta Europos mokslo tarybos dotacijoms ir 800 mln. eurų Marie Skłodowska-Curie veikloms;

Pramonės lyderystė (Industrial Leadership) – 1,8 mlrd. eurų, skirti sustiprinti Europos pramonės lyderystę tokiose srityse kaip informacinės ir ryšių technologijos, nanotechnologijos, pažangi gamyba, robotika, biotechnologijos ir kosmosas;

Visuomenės iššūkiai (Societal Challenges) – 2,8 mlrd. eurų bus skirta inovatyviems projektams 7-iuose programos visuomenės iššūkiuose: sveikata; maistas, žemės ūkis, jūros tyrimai ir bioekonomika; energetika; transportas, klimatas, aplinka, išteklių efektyvumas ir žaliavų tiekimas; įtrauki visuomenė; saugumas.

Daugiau informacijos apie programą oficialiame „Horizontas 2020“ tinklalapyje.

Vilniaus Universitetas pripažintas dirbančiųjų su bandomaisiais gyvūnais mokymo organizatoriumi

 

Vilniaus universiteto Biochemijos institute nuo 1999 m. skaitomas Gamtos mokslų fakulteto studijų kursas Laboratorinių gyvūnų mokslas. Šio kurso programa buvo sudaryta vadovaujantis Europos laboratorinių gyvūnų mokslo asociacijų federacijos reikalavimais. Kurso klausytojai, išlaikę egzaminus, gavo pažymėjimus, suteikiančius teisę Lietuvoje planuoti ir vykdyti eksperimentus, kuriuose naudojami laboratoriniai gyvūnai. 1999 - 2012 m. iš viso išduotas 241 pažymėjimas.

Nuo 2013 m. sausio 1 d., įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2010/63/ES Dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos, kurso programa buvo patikslinta vadovaujantis Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012-10-31 d. įsakymu Nr. B1-866.

Patikslinus programą ir įvykdžius kitus ES direktyvos reikalavimus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius J. Milius 2013-08-28 d. raštu Nr. 136-(1.9)-2130 informavo, kad parengta Laboratorinių (bandomųjų) gyvūnų mokslo programa ir šio kurso organizavimas atitinka reikalavimus, Vilniaus universitetas pripažįstamas asmenų, dirbančių su bandomaisiais gyvūnais, mokymo organizatoriumi, o baigusieji šį kursą įgyja teisę vykdyti eksperimentus Europos Sąjungos šalyse.

Laboratorinių (bandomųjų) gyvūnų mokslo kursas skaitomas Vilniaus universiteto Biochemijos institute (Mokslininkų g. 12, Vilnius), platesnė informacija teikiama tel.: (8 5) 2729144 arba (8 5) 2398200 bei elektroniniu paštu: virginija.bukelskiene@bchi.vu.lt arba dinara.alekniene@gf.vu.lt.