Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Vivariumas

Biologinių modelių skyrius

Veikla

Mokslinių tyrimų kryptis – suaugusio organizmo kamieninių ląstelių ir jų taikymo regeneracinei medicinai tyrimai naudojant dvi modelines sistemas – in vitro (ląstelių kultūras) ir in vivo (bandomuosius gyvūnus).


Skyrius turi modernią bandomųjų gyvūnų laboratoriją, kurioje auginami smuilkieji graužikai ir triušiai, čia yra ne tik gyvūnų laikymo patalpos, bet ir šiuolaikiškai įrengta gyvūnų operacinė, kasdieninių tyrimų ir bendros prieigos laboratorijos, pastaroji skirta visiems mokslininkams, turintiems teisę eksperimentuoti su gyvūnais. Gyvūnų laboratorijoje, panaudojant peles, atliekamasi širdies veiklos nepakankamumo tyrimas, vykdomi užsakomieji biologinio saugumo bei kiti tyrimai.

Gyvūnų laboratorija turi veterinarinio patvirtinimo numerius, suteikiančius teisę veisti, parduoti ir vykdyti eksperimentinį darbą su bandomaisiais gyvūnais. Personalas turi kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus, suteikiančius leidimą vykdyti bandymus naudojant gyvūnus


Vykdant projektą „Kamieninių ląstelių integracija, jų išgyvenimas ir funkcinis pajėgumas patologiniame židinyje. Ikiklinikiniai tyrimai“ pirmą kartą Lietuvoje paruošta metodika ir atlikta kamieninių ląstelių transplantacija į eksperimentinio miokardo infarkto zoną gyvūno širdyje. Eksperimentinių kamieninių ląstelių transplantavimo operacijas atliko VUL Santariškių klinikų chirurgai, kamienines ląsteles transplantavimui paruošė Biochemijos instituto darbuotojos, transplantuotų ląstelių integraciją patologiniame židinyje patvirtino Valstybinio patologijos centro darbuotojai.

Pagrindiniai projektai (2012–2021):

 • ES remiamos priemonės "Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektas "Genetinio gyvūnų modeliavimo centras", Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-03-0032, 2020-2023, dr. D.Baltriukienė.
 • ES remiamos priemonės „Protų pritraukimo ir reintegracijos (SMART) programa“ projektas "Mikrobiotos-žarnyno-smegenų ryšio svarba Alzheimerio ligos vystymuisi: endokanabinoidinės sistemos įtaka", Nr. 01.2.2-LMT-K-718-02-0014, 2019-2023, dr. A. Burokas.
 • ES remiamos priemonės "Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai (SMART)“ projektas "Žarnyno mikrobiotos žymenys, sergant autizmo spektro ligomis", Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0099, 2020-2023, dr. A. Burokas
 • ES remiamos priemonės "Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai (SMART)“ projektas "Dirbtinė šlaplė hipospadijų ir uretros striktūrų gydymui", Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0087, 2020-2023, dr. V. Bukelskienė
 • Tarptautinės programos regeneracinės medicinos, diagnostikos ir tikslinio vaistų pristatymo srityse EuroNanoMed3 projektas „Skystas ragenos užpildas – transplantacijos alternatyva didelės rizikos pacientams LIQD-CORNEA“ (A liquid corneaal glue-filler as an alternative to transplantation in high-risk patient), vadovė dr. V. Bukelskienė, koordinatorius Monrealio universitetas (Kanada), 2019-2022
 • LMT remiamos programos „Sveikas senėjimas“ projektas „Minkštųjų audinių inžinerija: nuo ląstelės iki dirbtinio audinio“, reg. Nr. SEN-15049, 2015-2018, vad. dr. D. Baltriukienė.
 • LMT remiamas mokslininkų grupių projektas, skirtas bendradarbiauti su JAV mokslininkais “Kompozitinių karkasų, skirtų kaulo regeneracijai, kūrimas, jų biosuderinamumo bei efektyvumo įvertinimas in vivo”, reg. Nr. MIP-15552, 2015-2018, vad. dr. V. Rutkūnas.
 • LMT remiamas mokslininkų grupių projektas „Titino ligandų MuRF ir C ARP reikšmė dilatuotame miokarde“; reg. Nr. MIP-14205, 2014-2016, vad. prof. V. Grabauskienė.
 • ES Struktūrinės paramos 1-mos programos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 1.3 prioriteto Tyrėjų gebėjimų stiprinimas pagal priemonę Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas„Biotechnologija ir biofarmacija: fundamentiniai ir taikomieji tyrimai“: „Eukariotinių ląstelių molekuliniai vyksmai: technologiniai ir medicininiai aspektai“. Projekto kodas Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-005; 2011- 2015, Biochemijos inst. dalies vadovė prof. R. Navakauskienė.
 • LMT remiamas mokslininkų grupių projektas „Dantenų fibroblastų adhezijos ypatumų ir jų panaudojimo minkštųjų audinių regeneracijai tyrimas“, Reg. Nr. MIP-093/2011, 2011-2012, vadovas dr. E. Liutkevičius.

Pagrindinės publikacijos (2012-2021):

 1. Arnoriaga-Rodriguez M., J. Mayneris-Perxachs, O. Contreras-Rodriguez, A. Burokas, J-A. Ortega-Sanchez, G. Blasco, C. Coll, C. Biarnes, A. Castells-Nobau, J. Puig, J. Garre-Olmo, R. Ramos, S. Pedraza, R. Brugada, J. C. Vilanova, J. Serena, J. Barretina, J. Gich, V. Perez -Brocal, A. Moya, X. Fernandez-Real, L. Ramió-Torrentà, R. Pamplona, J. Sol, M. Jove, W. Ricart, M. Portero-Otin, R. Maldonado, J. M. Fernandez-Real. 2021. Obesity-associated deficits in inhibitory control are phenocopied to mice through gut microbiota changes in one-carbon and aromatic amino acids metabolic pathways. Gut doi:10.1136/gutjnl-2020-323371
 2. A. Megur, D. Baltriukienė, V. Bukelskienė, A. Burokas. 2021. The Microbiota-Gut-Brain Axis and Alzheimer's Disease: Neuroinflammation Is to Blame? Nutrients. 13(1) 37.
 3. Alksnė M., M. Kalvaitytė, E. Šimoliūnas, I. Rinkūnaitė, I. Gendvilienė, J. Locs, V. Rutkūnas, V. Bukelskienė. 2020. In vitro comparison of 3D printed polylactic acid/hydroxyapatite and polylactic acid/bioglass composite scaffolds: Insights into materials for bone regeneration. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 104: 103641
 4. Arnoriaga-Rodriguez M., J. Mayneris-Perxachs, A. Burokas, O. Contreras-Rodriguez, G. Blasco, C. Coll, C. Biarnes, R. Miranda-Olivos, J. Latorre, J.M. Moreno-Navarrete , A. Castells-Nobau, M. Sabater, M. E. Palomo-Buitrago, J. Puig, S. Pedraza, J. Gich, V. Perez-Brocal, W. Ricart, A. Moya, X. Fernandez-Real, L. Ramió-Torrentà, R. Pamplona, J. Sol, M. Jove, M. Portero-Otin, R. Maldonado, J. M. Fernandez-Real. 2020. Obesity Impairs Short-Term and Working Memory through Gut Microbial Metabolism of Aromatic Amino Acids. Cell Metabolism 32: 548-560.
 5. Arnoriaga-Rodriguez M., J. Mayneris-Perxachs, A. Burokas, V. Perez-Brocal, A. Moya, M. Portero-Otin, W. Ricart , R. Maldonado, J.M. Fernandez-Real. 2020. Gut bacterial ClpB-like gene function is associated with decreased body weight and a characteristic microbiota profile. Microbiome 8: AN 59.
 6. Grigalevičiūtė G., D. Baltriukienė, V. Bukelskienė, M. Malinauskas. 2020. Biocompatibility Evaluation and Enhancement of Elastomeric Coatings Made Using Table-top Optical 3D Printer. Coatings 10(3): 254.
 7. Han Y., D. Baltriukienė, E. Kozlova. 2020. Effect of scaffold properties on adhesion and maintenance of boundary cap neural crest stem cells in vitro. Journal of Biomedical Materials Research Part A. 108: 1274-1280.
 8. Mayneris-Perxachs J., M. Arnoriaga-Rodriguez, D. Luque-Cordoba, F. Priego-Capote, V. Perez-Brocal, A. Moya, A. Burokas, R. Maldonado, J. M. Fernandez-Real. 2020. Gut microbiota steroid sexual dimorphism and its impact on gonadal steroids: influences of obesity and menopausal status. Microbiome 8: AN 136.
 9. Rutkūnas V., R. Borusevičius, D. Liaudanskaitė, U. Jašinskytė, S. Drukteinis, V. Bukelskienė, E. Mijiritsky. 2020. The Effect of Different Cleaning Protocols of Polymer-Based Prosthetic Materials on the Behavior of Human Gingival Fibroblasts. International Journal of Environmental Research and Public Health. 17 (21) AN 7753.
 10. Skeberdytė A, I. Sarapinienė, J.A. Krasko, A. Barakauskienė, K. Žilionytė, R. Prokarenkaitė, K. Sužiedėlis, V. Bukelskienė, S. Jarmalaitė. 2020. Salinomycin and dichloroacetate synergistically inhibit Lewis lung carcinoma cell proliferation, tumor growth and metastasis. Biochemical and Biophysical Research Communications 523:874-879.
 11. Stankevič J., A. Audickaitė, S. Silovė, V. Simčikas, H. Cesiulis, G. Skujienė, V. Bukelskienė, V. Zalgevičienė, J. Tutkuvienė. 2020. Effect of ionised (electrolysed) water on the rat embryo development. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. 28: 28-35.
 12. Alksnė M., E. Šimoliūnas,M. Kalvaitytė, E. Skliutas, I. Rinkūnaitė, I. Gendvilienė, D. Baltriukienė, V. Rutkūnas, V. Bukelskienė. 2019. The effect of larger than cell diameter polylactic acid surface patterns on osteogenic differentiation of rat dental pulp stem cells. Journal of Biomedical Materials Research part A 107: 174-186.
 13. Balčiūnas E., S. Baldock, N. Dreižė, M. Grubliauskaitė, S. Coultas, D.L. Rochester, M. Valius, J.G. Hardy, D. Baltriukienė. 2019. 3D printing hybrid organometallic polymer-based biomaterials via laser two-photon polymerization. Polymer International 68:1928-1940.
 14. Balčiūnas E., N. Dreižė, M. Grubliauskaitė, S. Urnikytė, E. Šimoliūnas, V. Bukelskienė, M. Valius, S. Baldock, J.G. Hardy, D. Baltriukienė. 2019. Biocompatibility Investigation of Hybrid Organometallic Polymers for Sub-Micron 3D printing Printing via Laser Two-Photon Polymerisation. Materials 12: 3932.
 15. Jarasiene-Burinskaja R., M. Alksne, V. Bartuskiene, V. Voisniene, J. Burinskij., N. Cenas, V. Bukelskiene. Study of the cytotoxic effects of 2,5-diaziridinyl-3,6-dimethyl-1,4-benzoquinone (MEDZQ) in mouse hepatoma cells. EXCLI Journal. 2017, Vol. 16, p. 151-159.
 16. Valiuliene G., G. Treigyte, J. Savickiene, D. Matuzevicius, M. Alksne, R. Jarašiene-Burinskaja, V. Bukelskiene, D. Navakauskas, R. Navakauskiene. Histone modifications patterns in tissues and tumours from acute promyelocytic leukemia xenograft model in response to combined epigenetic therapy. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2016, Vol. 79, p. 62-70.
 17. Bogomolovas J., E. Šimoliūnas, I. Rinkūnaitė,L. Smalinskaitė, A. Podkopajev, D. Bironaitė, C.-A. Weis, A. Marx, V. Bukelskienė, N. Gretz, V. Grabauskienė, D. Labeit, S. Labeit. A Novel Murine Model of Parvovirus Associated Dilated Cardiomyopathy Induced by Immunization with VP1-Unique Region of Parvovirus B19. Biomed Research International, 2016, Article Number: 1627184.
 18. Rutkunas V., V. Bukelskiene, V. Sabaliauskas, E. Balciunas, M. Malinauskas, D. Baltriukiene. Assessment of human gingival fibroblast interaction with dental implant abutment materials. Journal of materials science-materials in medicine, 2015, Vol. 26 (4), Article Number: 169.
 19. Bogomolovas J., K. Brohm, J. Čelutkienė, G. Balčiūnaitė, D. Bironaitė, V. Bukelskienė, D. Daunoravičus, Ch.C. Witt, J. Fielitz, V. Grabauskienė, S. Labeit. Induction of Ankrd1 in Dilated Cardiomyopathy Correlates with the Heart Failure Progression. Biomed research international , 2015, Article Number: 273936.
 20. Malinauskas M., S. Rekštytė, L. Lukoševičius, S. Butkus, E. Balčiūnas, M. Pečiukaitytė, D. Baltriukienė, V. Bukelskienė, A. Butkevičius, P. Kucevičius, V. Rutkūnas, S. Juodkazis. 3D Microporous Scaffolds Manufactured via Combination of Fused Filament Fabrication and Direct Laser Writing Ablation. Micromachines, 2014, Vol. 5 (4), p. 839-858.
 21. Baltriukiene D., V. Sabaliauskas, E. Balčiūnas, A. Melninkaitis, E. Liutkevičius, V. Bukelskiene, V. Rutkūnas. The effect of laser-treated titanium surface on human gingival fibroblast behavior. Journal of biomedical materials research, Part A, 2014, Vol. 102 (3), p. 713-720.
 22. Kalvelyte A., N. Krestnikova, A. Stulpinas, V. Bukelskiene, D. Bironaite, D. Baltriukiene, A. Imbrasaite. Long-term muscle-derived cell culture: multipotency and susceptibility to cell death stimuli. Cell biology international, 2013, Vol. 37 (4), p. 292-304.
 23. Danilevičius P., S. Rekstytė, E. Balčiūnas, A. Kraniauskas, R. Širmenis, D. Baltriukienė, V. Bukelskienė, R. Gadonas, V. Sirvydis, A. Piskarskas, M. Malinauskas. Laser 3D micro/nanofabrication of polymers for tissue engineering applications. Optics and laser technology, 2013, Vol. 45, p. 518-524.
 24. Danilevicius P.; S. Rekstyte; E. Balciunas; A. Kraniauskas; R. Jarasiene; R. Sirmenis; D. Baltriukiene; V. Bukelskiene; R. Gadonas; M. Malinauskas. Micro-structured polymer scaffolds fabricated by direct laser writing for tissue engineering. Journal of biomedical optics, 2012, Vol. 17 (8), Article Number: 081405.