Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


lasteles

Ląstelės molekulinės biologijos skyrius

Veikla

Mes tiriame sveikų, vėžinių ir kamieninių ląstelių funkcionavimo molekulinius mechanizmus, išaiškinant naujas vėžio terapijos ir regeneracinės medicines galimybes. Tyrimai yra vykdomi modelinėse in vitro, ex vivo ir in vivo sistemose. Rezultatais siekiama prisidėti prie ląstelių terapijos ir regeneracinės medicines bei individualizuotos vėžio terapijos.

Kryptys:

 • In vitro ir in vivo modelinių žmogaus vėžio ir kamieninių ląstelių prclass="centerImage" oliferacijos, diferenciacijos ir apoptozės signalinių sistemų reguliavimas
 • Epigenetinis reguliavimas kamieninėse ląstelėse ir jų diferenciacijos metu
 • Signalinių molekulių vaidmens nustatymas vykdant navikų gydymą chemoterapiniais vaistais

Mokslinių tyrimų paslaugos

Vėžinių ir kamieninių ląstelių kultivavimas (išskyrimas, kultivavimas, apoptozė, diferenciacija); tėkmės citometrija (pavyzdžio paruošimas ir analizė, ląstelės ciklo nustatymas ir paviršiaus žymenų analizė); baltymų išskyrimas ir frakcionavimas 1D ir 2D sistemose; tikro laiko PGR analizė; epigenetinių veiksnių (histonų modifikacijos, DNR metilinimas) ląstelėse įvertinimas; chromatino imunoišsodinimas, citotoksiškumo ląsteliniuose modeliuose įvertinimas bei signalinių mechanizmų nustatymas.

Pagrindiniai projektai (2012–2017):

Nacionaliniai projektai finansuojami Lietuvos mokslo tarybos:

 • "Inovatyvių terapijų ir prognostinių įrankių, skirtų chemoterapijai atsparios ūminės mieloleukemijos gydymui, sukūrimas", 2020-2021 m., projekto vadovė prof. dr. Rūta Navakauskienė.

 • „Epigenetinių veiksnių ir mikro RNR vaidmuo vaisiaus vandenų kamieninių ląstelių funkcionavime“ (Nr. MIP-57/2015) Dr. Jūratė Savickienė. 2015-2018.
 • Nacionalinė mokslo programa “Sveikas senėjimas” projektas „Hematologinės sistemos molekuliniai veiksniai ir jų vaidmuo žmogaus ląstelių senėjimo, diferenciacijos ir regeneracijos sankirtoje“, (Nr. SEN-12/2015) Prof. Rūta Navakauskienė. 2015–2018.
 • „Vaisiaus vandenų citologiniai, molekuliniai ir epigenetiniai tyrimai“ (Nr. MIP-033/2013) Dr. Gražina Treigytė. 2013-2015
 • Nacionalinė mokslo programa “Sveikas maistas” projektas “Bičių produktų, praturtintų augaliniais komponentais, sudėties ir savybių tyrimas” (Nr. SVE-01/2012) Dr. Bogumila Kurtinaitienė. 2012-2015
 • Nacionalinė mokslo programa “Lėtinės neinfekcinės ligos” projektas National Science program „Leukemijos kompleksinis molekulinių persitvarkymo biožymenų tyrimas“ (Nr. LIG-06-2012) Prof. Rūta Navakauskienė. 2012-2014

  Europos sąjungos finansuoti projektai:

 • ES Struktūrinės paramos 1-mos programos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 1.3 prioriteto Tyrėjų gebėjimų stiprinimas pagal priemonę Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas„Biotechnologija ir biofarmacija: fundamentiniai ir taikomieji tyrimai“: „Eukariotinių ląstelių molekuliniai vyksmai: technologiniai ir medicininiai aspektai“. Projekto kodas Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-005; 2011- 2015, Veiklos vadovė prof. R. Navakauskienė.
 • Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija), projekto vadovas habil. dr. Narimantas Čėnas, „Molekuliniai chinonų ir polifenolių toksiškumo ir priešnavikinio aktyvumo mechanizmai: fermentinės redokso reakcijos, citotoksiškumas, signalo perdavimas ir proteomika“, projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-103, 2011- 2015.

Tarptautiniai projektai (2012-2017):

 • CM1106 . Cheminių metodų taikymas siekiant įveikti vėžinių kamieninių ląstelių atsparumą vaistams (StemChem). Prof. R. Navakauskienė. 2011-2015
 • BM1402 Europos tyrėjų, atliekančių prekilinikinius su senėjimų susijusių ligų tyrimus naudojant pelių modelinę sistemą, tinklas (PeliųSEN) (MouseAGE). Prof. R. Navakauskienė. 2014-2018.
 • CA15138 Tarpdisciplininis Europos bendradarbiavimo tinkas vykdant autofagijos tyrimus ir sklaidą (TRANSAUTOPHAGY). Dr. Veronika Borutinskaitė. 2015- 2019.

Pagrindiniai R&D&I partneriai

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Linčiopingo universitetas (Švedija), Nicos universitetas (Prancūzija), Milano universitetas (Italija), Maltos universitetas (Malta), Šiaurės vakarų universitetas (Northwestern University, JAV)

Pagrindinės publikacijos (2012-2017):

 1. Navakauskienė R. Combination Epigenetic Therapy. Handbook of Epigenetics. The new molecular and medical genetics. 2nd Edition, Edited by T.O.Tollefsbol, 2017, Chapter 41, p. 623-632, Elsevier ISBN: 978-0-12-805388-1.
 2. Audrone V. Kalvelyte, Aušra Imbrasaite, Natalija Krestnikova, Aurimas Stulpinas. Adult Stem Cells and Anticancer Therapy. Advances in Molecular Toxicology, 1st Edition, Volume 11, Chapter Four. Pages 124 – 202. Published date: 2nd October 2017. Edited by J.C. Fishbein and J.M. Heilman, Elsevier ISBN: 9780128125229.
 3. Borutinskaitė V, Virkšaitė A, Gudelytė G, Navakauskienė R. Green tea polyphenol EGCG causes anti-cancerous epigenetic modulations in acute promyelocytic leukemia cells. Leuk Lymphoma. 2018 Feb;59(2):469-478.
 4. Abdelwahid E, Stulpinas A, Kalvelyte A. Effective agents targeting the mitochondria and apoptosis to protect the heart. Current Pharmacological Design, 2017, 23(8): 1153-1166. ISSN 1873-4286.
 5. Valiulienė G, Stirblytė I, Jasnauskaitė M, Borutinskaitė V, Navakauskienė R. Anti-leukemic effects of HDACi Belinostat and HMTi 3-Deazaneplanocin A on human acute promyelocytic leukemia cells. European Journal of Pharmacology. 2017 Mar 15;799:143-153.
 6. Savickienė J., Baronaitė S., Zentelytė A., Treigytė G., Navakauskienė R. Senescence-associated molecular and epigenetic alterations in mesenchymal stem cell cultures from amniotic fluid of normal and fetus-affected pregnancy. Stem Cells International. 2016, vol. 2016. Article ID 2019498.
 7. Glemžaitė M. and Navakauskienė R. Osteogenic differentiation of human amniotic fluid mesenchymal stem cells is determined by epigenetic changes. Stem Cells International. 2016. Article ID 6465307.
 8. Stulpinas A., Imbrasaitė A., Krestnikova N., Šarlauskas J., Čėnas N., Kalvelytė A.V. Study of Bioreductive Anticancer Agent RH-1-Induced Signals Leading the Wild-Type p53-Bearing Lung Cancer A549 Cells to Apoptosis. Chemical Research in Toxicology. 2016, 29(1): 26-39.
 9. Abdelwahid E., Kalvelyte A., Stulpinas A., de Carvalho K.A., Guarita-Souza L.C., Foldes G. Stem cell death and survival in heart regeneration and repair. Apoptosis. 2016, 21(3): 252-268.
 10. R. Navakauskienė, M. Mori, M. S. Christodoulou, A. Zentelytė, B. Botta, L. Dalla Via, F. Ricci, G. Damia, D. Passarella, C. Zilio and N. Martinet. Histone demethylating agents as potential S-adenosyl-L-methionine-competitors. Medicinal Chemical Communications. 2016, vol. 7 (6), p. 1245-1255.
 11. R. Navakauskiene, S. Baronaite, D. Matuzevicius, I. Zaikova, A. Arlauskiene, D. Navakauskas, G. Treigyte. Identification and Characterization of Amniotic Fluid Proteins Incident to Normal, Preeclampsia and Polyhydramnios Pregnancies. Current Proteomics. 2016, vol. 13 (3), p. 206-217.
 12. Borutinskaitė V, Navakauskienė R. The Histone Deacetylase Inhibitor BML-210 Influences Gene and Protein Expression in Human Promyelocytic Leukemia NB4 Cells via Epigenetic Reprogramming. International Journal of Molecular Sciences. 2015 Aug 6;16(8):18252-69.
 13. Krestnikova N., Stulpinas A., Imbrasaite A., Sinkeviciute G., Kalvelyte A.V. JNK implication in adipocyte-like cell death induced by chemotherapeutic drug cisplatin. The Journal of Toxicological Sciences, 2015, 40(1): 21-32.
 14. R. Navakauskiene, V.V. Borutinskaite, G. Treigyte, J. Savickiene, D. Matuzevicius, D. Navakauskas, K.-E. Magnusson. Epigenetic changes during hematopoietic cell granulocytic differentiation--comparative analysis of primary CD34+ cells, KG1 myeloid cells and mature neutrophils. BMC Cell Biology 2014, vol. 15(4), p. 938-949.
 15. Navakauskiene R., Treigyte G., Borutinskaite V., Matuzevicius D., Navakauskas D., Magnusson K.-E. Alpha-Dystrobrevin and its associated proteins in human promyelocytic leukemia cells induced to apoptosis. Journal of Proteomics. 2012, vol. 75, p. 3291-3303.
 16. Kalvelyte A., N. Krestnikova, A. Stulpinas, V. Bukelskiene, D. Bironaite, D. Baltriukiene, A. Imbrasaite. Long-term muscle-derived cell culture: multipotency and susceptibility to cell death stimuli. Cell Biology International. 2013, Vol. 37 (4), p. 292-304.
 17. Stulpinas A., Imbrasaitė A., Kalvelytė A.V. Daunorubicin induces cell death via activation of apoptotic signalling pathway and inactivation of survival pathway in muscle-derived stem cells. Cell Biology and Toxicology. 2012, Vol. 28 (2), p.103–114.