Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Skyriaus vadovė

prof. dr. Rūta Navakauskienė
vyriausioji mokslo darbuotoja

tel.: 85 223 4409
V207 kab.,
ruta.navakauskiene@bchi.vu.lt

Darbuotojai

dr. Veronika V. Borutinskaitė
vyresnioji mokslo darbuotoja

V201 kab., tel. 85 223 4406
veronika.borutinskaite@bchi.vu.lt

dr. Audronė Valerija Kalvelytė
vyresnioji mokslo darbuotoja

V203 kab., tel.: 85 223 4407
audrone.kalvelyte@bchi.vu.lt

dr. Aušra Imbrasaitė
mokslo darbuotoja

C203 kab.,
ausra.imbrasaite@bchi.vu.lt

dr. Jūratė Savickienė
mokslo darbuotoja

V201 kab., tel. 85 223 4406
jurate.savickiene@bchi.vu.lt

dr. Gražina Treigytė
mokslo darbuotoja

V201 kab., tel. 85 223 4406
grazina.treigyte@bchi.vu.lt

dr. Natalija Krestnikova
jaunesnioji mokslo darbuotoja
V203 kab., tel.: 85 223 4407
uranatalija@yahoo.com

Aurimas Stulpinas
doktorantas, jaunesnysis mokslo darbuotojas

V203 kab., tel.: 85 223 4407
 aurimas.stulpinas@bchi.vu.lt

Sandra Baronaitė
doktorantė
baronaite.sandra@gmail.com

Monika Gasiūnienė
doktorantė

Giedrė Valiulienė
doktorantė
giedre.vistartaite@gmail.com

Aida Virkšaitė
doktorantė

Aistė Zentelytė
doktorantė

Daiva Andriūnienė
vyresnioji laborantė

V221 kab., tel. 85 223 4414
daiva.andriuniene@bchi.vu.lt

Vilija Novikienė
laborantė