Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


lasteles Skyriai

Tyrimai

Mokslinių tyrimų kryptis – eukariotinės ląstelės individualių signalinių molekulių aktyvacijos, sąveikų tarp signalinių molekulių, signalinių kelių ir tinklų tyrimai, siekiant išsiaiškinti fundamentalius procesus vėžinėse ir kamieninėse ląstelėse, kompleksinius ir dinaminius ląstelinius įvykius – dauginimosi, diferenciacijos ir apoptozės/išgyvenimo reguliacijos mechanizmus.

Skyriaus vadovė

navakauskiene

prof. dr. Rūta Navakauskienė
vyriausioji mokslo darbuotoja

tel.: 85 223 4409
V207 kab.,
ruta.navakauskiene@bchi.vu.lt

Darbuotojai

dr. Veronika V. Borutinskaitė, vyresnioji mokslo darbuotoja
V201 kab., tel. 85 223 4406, veronika.borutinskaite@bchi.vu.lt

dr. Natalija Krestnikova, mokslo darbuotoja
, natalija.krestnikova@bchi.vu.lt

dr. Aurimas Stulpinas, mokslo darbuotojas
aurimas.stulpinas@bchi.vu.lt

dr. Giedrė Valiulienė, mokslo darbuotoja
giedre.valiuliene@bchi.vu.lt

dr. Aistė Zentelytė, mokslo darbuotoja

Elvina Valatkaitė, jaunesnioji mokslo darbuotoja

Deimantė Žukauskaitė, jaunesnioji mokslo darbuotoja

Raminta Baušytė, doktorantė

Giedrė Skliutė, doktorantė

Daiva Andriūnienė, laborantė
daiva.andriuniene@bchi.vu.lt

Vilija Novikienė, laborantė