Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Tyrimai

Mokslinių tyrimų kryptis – mikroorganizmų metabolizmo įvairovės tyrimas bei panaudojimas, kuriant naujomis savybėmis pasižyminčias ląsteles ir baltymus.

Skyriaus vadovas

dr. Rolandas Meškys
vyriausias mokslo darbuotojas, su išskirtinio profesoriaus kategorija

tel.: 85 223 4386

V407 kab.
rolandas.meskys@bchi.vu.lt

Darbuotojai

dr. Vida Časaitė, vyresnioji mokslo darbuotoja
C407 kab., tel. 85 223 4397, el. p.: vida.casaite@bchi.vu.lt

dr. Daiva Tauraitė, vyresnioji mokslo darbuotoja
V403 kab., tel. 85 223 4384, el. p.: daiva.tauraite@bchi.vu.lt

dr. Lidija Truncaitė, vyresnioji mokslo darbuotoja
V405 kab., tel. 85 223 4385, el. p.: lidija.truncaite@bchi.vu.lt

dr. Jaunius Urbonavičius, vyresnysis mokslo darbuotojas
V403 kab., tel. 85 223 4384, el.p.: jaunius.urbonavicius@bchi.vu.lt

dr. Renata Gasparavičiūtė, mokslo darbuotoja
C405 kab., tel. 85 223 4396, el. p.: renata.gasparaviciute@bchi.vu.lt

dr. Laura Kalinienė, mokslo darbuotoja
V403 kab., tel. 85 223 4384, el. p.: laura.kaliniene@bchi.vu.lt

dr. Liucija Marcinkevičienė, mokslo darbuotoja
V405 kab., tel. 85 223 4385, el.p. liucija.marcinkeviciene@bchi.vu.lt

dr. Simona Povilonienė, mokslo darbuotoja

C407 kab., tel. 85 223 4397, el.p.: simona.poviloniene@bchi.vu.lt

dr. Rasa Rutkienė, mokslo darbuotoja
C409 kab., tel. 85 223 4398, el. p.: rasa.rutkiene@bchi.vu.lt

dr. Rūta Stanislauskienė, mokslo darbuotoja
C409 kab., tel. 85 223 4398, el. p.: ruta.stanislauskiene@bchi.vu.lt

dr. Jonita Stankevičiūtė, mokslo darbuotoja
C407 kab., tel. 85 223 4397, el.p.: jonita.stankeviciute@bchi.vu.lt

dr. Eugenijus Šimoliūnas, mokslo darbuotojas
el. p.: eugenijus.simoliunas@bchi.vu.lt

dr. Aurelija Zajančkauskaitė, mokslo darbuotoja
V405 kab., tel. 85 223 4385, el.p. aurelija.zajanckauskaite@bchi.vu.lt

dr. Agota Aučynaitė, jaunesnioji mokslo darbuotoja
el. p.: agota.aucynaite@bchi.vu.lt

Rita Meškienė, jaunesnioji mokslo darbuotoja,
C409 kab., tel. 85 223 4398, el. p.: rita.meskiene@bchi.vu.lt

Vytautas Petkevičius, jaunesnysis mokslo darbuotojas
vytautas.petkevicius@bchi.vu.lt

Justas Vaitekūnas, jaunesnysis mokslo darbuotojas
C405 kab., tel. 85 223 4396, el. p.: j.vaitekunas@gmail.com

Jevgenija Jakubovska, doktorantė

Arūnas Krikštaponis, doktorantas

Algirdas Noreika, doktorantas

Mikas Sadauskas, doktorantas

Monika Šimoliūnienė, doktorantė

Nina Urbelienė, doktorantė

Virginija Dzekevičienė, vyresnioji laborantė
C411 kab., tel. 85 223 4399, el. p.: virginija.dzekeviciene@bchi.vu.lt

Lina Juškienė, vyresnioji laborantė
lina.juskiene@bchi.vu.lt

Nijolė Uždavinienė, laborantė
nijole.uzdaviniene@bchi.vu.lt

Algimantas Krutkis, inžinierius
el. p.: algimantas.krutkis@bchi.vu.lt