Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Skyriaus vadovas

dr. Rolandas Meškys
vyriausias mokslo darbuotojas

tel.: 85 223 4386

V407 kab.
rolandas.meskys@bchi.vu.lt

Darbuotojai

dr. Vida Časaitė
vyresnioji mokslo darbuotoja

C407 kab., tel. 85 223 4397
el. p.: vida.casaite@bchi.vu.lt

dr. Daiva Tauraitė
vyresnioji mokslo darbuotoja
V403 kab., tel. 85 223 4384
el. p.: daiva.tauraite@bchi.vu.lt

dr. Lidija Truncaitė
vyresnioji mokslo darbuotoja
V405 kab., tel. 85 223 4385
el. p.: lidija.truncaite@bchi.vu.lt

dr. Jaunius Urbonavičius
vyresnysis mokslo darbuotojas
V403 kab., tel. 85 223 4384
el.p.: jaunius.urbonavicius@bchi.vu.lt

dr. Renata Gasparavičiūtė
mokslo darbuotoja

C405 kab., tel. 85 223 4396
el. p.: renata.gasparaviciute@bchi.vu.lt

dr. Laura Kalinienė
mokslo darbuotoja

V403 kab., tel. 85 223 4384
el. p.: laura.kaliniene@bchi.vu.lt

dr. Liucija Marcinkevičienė
mokslo darbuotoja

V405 kab., tel. 85 223 4385
el.p. liucija.marcinkeviciene@bchi.vu.lt

dr. Simona Povilonienė
mokslo darbuotoja

C407 kab., tel. 85 223 4397
el.p.: simona.poviloniene@bchi.vu.lt

dr. Rasa Rutkienė
mokslo darbuotoja

C409 kab., tel. 85 223 4398
el. p.: rasa.rutkiene@bchi.vu.lt

dr. Jonita Stankevičiūtė
mokslo darbuotoja
C407 kab., tel. 85 223 4397
el.p.: jonita.stankeviciute@bchi.vu.lt

dr. Aurelija Zajančkauskaitė
mokslo darbuotoja

V405 kab., tel. 85 223 4385
el.p. aurelija.zajanckauskaite@bchi.vu.lt

Agota Aučynaitė
jaunesnioji mokslo darbuotoja

Rita Meškienė
jaunesnioji mokslo darbuotoja

C409 kab., tel. 85 223 4398
el. p.: rita.meskiene@bchi.vu.lt

dr. Rūta Stanislauskienė
jaunesnioji mokslo darbuotoja

C409 kab., tel. 85 223 4398
el. p.: ruta.stanislauskiene@bchi.vu.lt

Eugenijus Šimoliūnas
jaunesnysis mokslo darbuotojas
el. p.: eugenijus.simoliunas@bchi.vu.lt

Justas Vaitekūnas
jaunesnysis mokslo darbuotojas
C405 kab., tel. 85 223 4396
el. p.: j.vaitekunas@gmail.com

Jevgenija Jakubovska
doktorantė

Arūnas Krikštaponis
doktorantas

Algirdas Noreika
doktorantas

Vytautas Petkevičius
doktorantas

Mikas Sadauskas
doktorantas

Nina Urbelienė
doktorantė

Virginija Dzekevičienė
vyresnioji laborantė

C411 kab., tel. 85 223 4399
el. p.: virginija.dzekeviciene@bchi.vu.lt

Lina Juškienė
vyresnioji laborantė
lina.juskiene@bchi.vu.lt

Nijolė Uždavinienė
laborantė
nijole.uzdaviniene@bchi.vu.lt

Algimantas Krutkis
inžinierius
el. p.: algimantas.krutkis@bchi.vu.lt