Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Ksenobiotikų biochemijos skyrius

Skyriaus vadovas

prof. habil. dr. Narimantas Čėnas
vyriausiasis mokslo darbuotojas

C439 kab., tel. 85 223 4392

el. p.: narimantas.cenas@bchi.vu.lt

Darbuotojai

dr. Žilvinas Anusevičius
vyresnysis mokslo darbuotojas

C425 kab., tel. 85 223 4405
el. p.: zilvinas.anusevicius@bchi.vu.lt

dr. Kastis Krikštopaitis
vyresnysis mokslo darbuotojas

C508 kab., tel. 85 223 4378
el. p.: kastis.krikstopaitis@bchi.vu.lt

dr. Jonas Šarlauskas
vyresnysis mokslo darbuotojas

C423 kab., tel. 85 223 4404
el. p.: jonas.sarlauskas@bchi.vu.lt

dr. Lidija Kosychova
mokslo darbuotoja
C441 kab., tel. 85 223 4393
el. p.: lidija.kosychova@bchi.vu.lt

dr. Audronė Marozienė
mokslo darbuotoja
C421 kab., tel. 85 223 4403
el. p.: audrone.maroziene@bchi.vu.lt

dr. Lina Misevičienė
mokslo darbuotoja
C421 kab., tel. 85 223 4403
el. p.: lina.miseviciene@bchi.vu.lt

Evelina Polmickaitė-Smirnova
jaunesnioji mokslo darbuotoja
C423 kab., tel. 85 223 4404

Mindaugas Lesanavičius
doktorantas
C423 kab., tel. 85 223 4404

Benjaminas Valiauga
doktorantas
C441 kab., tel. 85 223 4393

Svetlana Belik
vyresnioji laborantė