Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Ksenobiotikai Skyriai

Tyrimai

Mokslinių tyrimų kryptis – naujų prooksidantinių ksenobiotikų (chinonų, aromatinių nitrojunginių ir N-oksidų ir kt.) sintezė, jų sąveikos su flavofermentais ir jų svarbos junginių citotoksiškumui tyrimai, flavofermentų katalizės mechanizmai, prooksidantinis polifenolinių junginių citotoksiškumas.

Skyriaus vadovas

cenas

prof. habil. dr. Narimantas Čėnas
vyriausiasis mokslo darbuotojas

C439 kab., tel. 85 223 4392
narimantas.cenas@bchi.vu.lt

Darbuotojai

dr. Žilvinas Anusevičius, vyresnysis mokslo darbuotojas
C425 kab., tel. 85 223 4405, el. p.: zilvinas.anusevicius@bchi.vu.lt

dr. Kastis Krikštopaitis, vyresnysis mokslo darbuotojas
C508 kab., tel. 85 223 4378, el. p.: kastis.krikstopaitis@bchi.vu.lt

dr. Jonas Šarlauskas, vyresnysis mokslo darbuotojas
C423 kab., tel. 85 223 4404, el. p.: jonas.sarlauskas@bchi.vu.lt

dr. Lidija Kosychova, mokslo darbuotoja
C441 kab., tel. 85 223 4393, el. p.: lidija.kosychova@bchi.vu.lt

dr. Audronė Marozienė, mokslo darbuotoja
C421 kab., tel. 85 223 4403, el. p.: audrone.maroziene@bchi.vu.lt

dr. Lina Misevičienė, mokslo darbuotoja
C421 kab., tel. 85 223 4403, el. p.: lina.miseviciene@bchi.vu.lt

Evelina Polmickaitė-Smirnova, jaunesnioji mokslo darbuotoja
C423 kab., tel. 85 223 4404

dr. Benjaminas Valiauga, jaunesnysis mokslo darbuotojas
C441 kab., tel. 85 223 4393

Mindaugas Lesanavičius, doktorantas
C423 kab., tel. 85 223 4404

Svetlana Belik, laborantė