Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Proteomikos centras Skyriai

Mokslinė veikla

Centro vadovas

dr. Mindaugas Valius
vyriausiasis mokslo darbuotojas

tel.: 85 223 4410

V211 kab.
el. p.: mindaugas.valius@bchi.vu.lt

Darbuotojai

PC

dr. Nadežda Dreižė
mokslo darbuotoja

dr. Algirdas Kaupinis
mokslo darbuotojas
el. p.: algirdas.kaupinis@gf.vu.lt

dr. Marija Ger
mokslo darbuotoja

el. p.: marija.ger@bchi.vu.lt

Silvija Urnikytė
jaunesnioji mokslo darbuotoja

Jan Černuševič
doktorantas

Tatjana Akopova
laborantė