Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Skyriaus vadovas

dr. Gintaras Valinčius
vyriausiasis mokslo darbuotojas

C445 kab., tel. 85 223 4394
el. p.: gintaras.valincius@bchi.vu.lt

Darbuotojai

habil dr. Gediminas Niaura
LMA tikrasis narys
vyriausiasis mokslo darbuotojas
el. p.: gniaura@ktl.mii.lt

dr. Giulio Preta
vyresnysis mokslo darbuotojas
C419 kab., tel. 85 223 4402

dr. Rima Budvytytė
mokslo darbuotoja
el. p.: rima.budvytyte@bchi.vu.lt

dr. Marija Jankunec
mokslo darbuotoja
C415 kab., tel. 85 223 4400
el. p.: marija.jankunec@bchi.vu.lt

dr. Tadas Ragaliauskas
mokslo darbuotojas
C417 kab., tel. 85 223 4401
el. p.: tadas.ragaliauskas@bchi.vu.lt

dr. Arūnas Bulovas
jaunesnysis mokslo darbuotojas
C419 kab., tel. 85 223 4402
el. p.: arunas.bulovas@bchi.vu.lt

dr. Božena Pavliukevičienė
jaunesnioji mokslo darbuotoja
C417 kab., tel. 85 223 4401
el. p.: bozena_rakovska@yahoo.com

Martynas Talaikis
vyr. specialistas
C415 kab., tel. 85 223 4400
el. p.: m.talaikis@gmail.com

Indrė Aleknavičienė
doktorantė
C435 kab., tel. 85 223 4390

Jekaterina Latynis
doktorantė

Kristina Majauskaitė
doktorantė

Tadas Penkauskas
doktorantas
C435 kab., tel. 85 223 4390

Danutė Kurečkienė
laborantė
C415 kab., tel. 85 223 4400
el. p.: danute.kureckiene@bchi.vu.lt