Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Skyriaus vadovas

dr. Gintaras Valinčius
vyriausiasis mokslo darbuotojas

C155 kab., tel. 85 223 4435
el. p.: gintaras.valincius@bchi.vu.lt

Darbuotojai

habil dr. Gediminas Niaura, LMA tikrasis narys, vyriausiasis mokslo darbuotojas
el. p.: gniaura@ktl.mii.lt

dr. Giulio Preta, vyresnysis mokslo darbuotojas
C419 kab., tel. 85 223 4402

dr. Rima Budvytytė, mokslo darbuotoja
C417 kab., tel. 85 223 4401, el. p.: rima.budvytyte@bchi.vu.lt

dr. Marija Jankunec, mokslo darbuotoja
C415 kab., tel. 85 223 4400, el. p.: marija.jankunec@bchi.vu.lt

dr. Tadas Ragaliauskas, mokslo darbuotojas
C417 kab., tel. 85 223 4401, el. p.: tadas.ragaliauskas@bchi.vu.lt

dr. Božena Pavliukevičienė, jaunesnioji mokslo darbuotoja
C417 kab., tel. 85 223 4401, bozena.pavliukeviciene@gmc.vu.lt

dr. Arūnas Bulovas, vyr. specialistas
C419 kab., tel. 85 223 4402, el. p.: arunas.bulovas@bchi.vu.lt

Martynas Talaikis, vyr. specialistas
C415 kab., tel. 85 223 4400, el. p.: martynas.talaikis@gmc.vu.lt

Indrė Aleknavičienė , doktorantė
C435 kab., tel. 85 223 4390

Filipas Ambrulevičius , doktorantas

Jekaterina Borzova, doktorantė

Kristina Majauskaitė, doktorantė

Tadas Penkauskas , doktorantas
C435 kab., tel. 85 223 4390

Danutė Kurečkienė, laborantė
C415 kab., tel. 85 223 4400, el. p.: danute.kureckiene@bchi.vu.lt