Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Skyriaus vadovas

prof. habil. dr. Valdas Laurinavičius
LMA tikrasis narys
vyriausiasis mokslo darbuotojas

tel.: 85 223 4389
C433 kab.
el.p. valdas.laurinavicius@bchi.vu.lt

Darbuotojai

prof. habil. dr. Juozas Kulys
LMA tikrasis narys, profesorius emeritas

el. p.: juozas.kulys@bchi.vu.lt

prof. habil. dr. Valdemaras Razumas
LMA tikrasis narys, vyriausiasis mokslo darbuotojas

C503 kab., tel.:85 223 4382
valdemaras.razumas@bchi.vu.lt

dr. Remigijus Šimkus
vyresnysis mokslo darbuotojas
C429 kab., tel. 85 223 4387
el. p.: remigijus.simkus@bchi.vu.lt

dr. Julija Razumienė
vyresnioji mokslo darbuotoja
C432 kab., tel. 85 223 4388
el. p.: julija.razumiene@bchi.vu.lt

dr. Regina Vidžiūnaitė
vyresnioji mokslo darbuotoja
C437 kab., tel. 85 223 4391
el. p.: regina.vidziunaite@bchi.vu.lt

dr. Marius Dagys
mokslo darbuotojas
C429 kab., tel. 85 223 4387
el.p.: marius.dagys@bchi.vu.lt

dr. Lidija Tetianec
mokslo darbuotoja
C437 kab., tel. 85 223 4391
el. p.: lidija.tetianec@bchi.vu.lt

Irina Bratkovskaja
jaunesnioji mokslo darbuotoja
C437 kab., tel. 85 223 4391
el. p.: irina.bratkovskaja@bchi.vu.lt

Vida Gurevičienė
jaunesnioji mokslo darbuotoja
C432 kab., tel. 85 223 4388
el.p.: vidute.gureviciene@bchi.vu.lt

Audrius Laurynėnas
jaunesnysis mokslo darbuotojas
C429 kab., tel. 85 223 4387
el.p.: audrius.laurynenas@bchi.vu.lt

dr. Ieva Šakinytė
jaunesnioji mokslo darbuotoja
C432 kab., tel. 85 223 4388
el. p.: sakinyte.ieva@gmail.com

Algimantas Jonuška
inžinierius

Marius Butkevičius
doktorantas

Justina Gružauskaitė
doktorantė
C435 kab., tel. 85 223 4390

Ingrida Jurkevičiūtė
doktorantė

Dalius Ratautas
doktorantas
C435 kab., tel. 85 223 4390

Lina Rekovič
doktorantė
C435 kab., tel. 85 223 4390

Nijolė Baliuckienė
vyr. laborantė
C415 kab., tel. 85 223 4400
el. p.: nijole.baliuckiene@bchi.vu.lt

Jadvyga Matulevič Ilinykh
laborantė
el. p.: jadvyga.ilinykh@bchi.vu.lt

Laima Ginotienė
laborantė
C415 kab., tel. 85 223 4400
el. p.: laimaginotiene@gmail.com