Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Tyrimai

Mokslinių tyrimų kryptis – elektronų pernašos tyrimai baltymuose bei biojutiklių ir bioanalitinių sistemų kūrimas.
Moksliniai tyrimai susiję su įvairiais fermentais - oksidoreduktazėmis, jų pritaikymais bioanalitinėse sistemose.

Skyriaus vadovas

dr. Marius Dagys
mokslo darbuotojas

tel.: 85 223 4389
C433 kab.
el.p. marius.dagys@bchi.vu.lt

Darbuotojai

prof. habil. dr. Valdas Laurinavičius, LMA tikrasis narys, vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius emeritas
C506 kab., tel. 85 223 8220, el. p.: valdas.laurinavicius@bchi.vu.lt

prof. habil. dr. Valdemaras Razumas, LMA tikrasis narys, vyriausiasis mokslo darbuotojas
C503 kab., valdemaras.razumas@bchi.vu.lt

prof. habil. dr. Juozas Kulys, LMA tikrasis narys, profesorius emeritas
C503 kab., el. p.: juozas.kulys@bchi.vu.lt

dr. Julija Razumienė, vyresnioji mokslo darbuotoja
C432 kab., tel. 85 223 4388, el. p.: julija.razumiene@bchi.vu.lt

dr. Remigijus Šimkus, vyresnysis mokslo darbuotojas
C429 kab., tel. 85 223 4387, el. p.: remigijus.simkus@bchi.vu.lt

dr. Regina Vidžiūnaitė, vyresnioji mokslo darbuotoja
C437 kab., tel. 85 223 4391, el. p.: regina.vidziunaite@bchi.vu.lt

dr. Lidija Tetianec, mokslo darbuotoja
C437 kab., tel. 85 223 4391, el. p.: lidija.tetianec@bchi.vu.lt

Irina Bratkovskaja, jaunesnioji mokslo darbuotoja
C437 kab., tel. 85 223 4391, el. p.: irina.bratkovskaja@bchi.vu.lt

Vida Gurevičienė, jaunesnioji mokslo darbuotoja
C432 kab., tel. 85 223 4388, el.p.: vidute.gureviciene@bchi.vu.lt

Audrius Laurynėnas, jaunesnysis mokslo darbuotojas
C429 kab., tel. 85 223 4387, el.p.: audrius.laurynenas@bchi.vu.lt

dr. Ieva Šakinytė, jaunesnioji mokslo darbuotoja
C432 kab., tel. 85 223 4388, el. p.: sakinyte.ieva@gmail.com

Algimantas Jonuška, inžinierius

Marius Butkevičius, doktorantas

Justina Gružauskaitė, doktorantė
C435 kab., tel. 85 223 4390

Ingrida Jurkevičiūtė, doktorantė

Dalius Ratautas, doktorantas
C435 kab., tel. 85 223 4390

Nijolė Baliuckienė, vyr. laborantė
C415 kab., tel. 85 223 4400, el. p.: nijole.baliuckiene@bchi.vu.lt

Jadvyga Matulevič Ilinykh, laborantė
el. p.: jadvyga.ilinykh@bchi.vu.lt

Laima Ginotienė, laborantė
C415 kab., tel. 85 223 4400