Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Bioanalize Skyriai

Tyrimai

Mokslinių tyrimų kryptis – elektronų pernašos tyrimai baltymuose bei biojutiklių ir bioanalitinių sistemų kūrimas.
Moksliniai ir technologinės plėtros darbai susiję su įvairių fermentų - oksidoreduktazių tyrimais, jų pritaikymais bioanalitinėse sistemose.

Skyriaus vadovas

dagys

dr. Marius Dagys
vyresnysis mokslo darbuotojas

tel.: 85 223 4389
C433 kab.
el.p. marius.dagys@bchi.vu.lt


Darbuotojai

darbuotojai

dr. Julija Razumienė, vyriausioji mokslo darbuotoja
el. p.: julija.razumiene@bchi.vu.lt

dr. Gintautas Bagdžiūnas, vyresnysis mokslo darbuotojas
el. p.: gintautas.bagdziunas@gmc.vu.lt

dr. Dalius Ratautas, vyresnysis mokslo darbuotojas

dr. Rokas Žalneravičius, mokslininkas stažuotojas

dr. Audrius Laurynėnas, mokslo darbuotojas
el.p.: audrius.laurynenas@bchi.vu.lt

dr. Eimantas Ramonas, asistentas

dr. Ieva Šakinytė, mokslo darbuotoja
el. p.: ieva.sakinyte@gmc.vu.lt

dr. Lidija Tetianec, mokslo darbuotoja
el. p.: lidija.tetianec@bchi.vu.lt

Irina Bratkovskaja, jaunesnioji mokslo darbuotoja
el. p.: irina.bratkovskaja@bchi.vu.lt

Marius Butkevičius, jaunesnysis mokslo darbuotojas
el.p.: marius.butkevicius@gmc.vu.lt

Vida Gurevičienė, biochemikė tyrėja
el.p.: vidute.gureviciene@bchi.vu.lt

Algimantas Jonuška, inžinierius

Martynas Katelynas, doktorantas

Kamilė Ratkevičiūtė, doktorantė

Skomantas Serapinas, doktorantas

Nijolė Baliuckienė, vyr. laborantė
el. p.: nijole.baliuckiene@bchi.vu.lt

Jadvyga Matulevič Ilinykh, vyr. laborantė
el. p.: jadvyga.ilinykh@bchi.vu.lt

Laima Ginotienė, laborantė

prof. habil. dr. Valdas Laurinavičius, LMA tikrasis narys, profesorius emeritas
el. p.: valdas.laurinavicius@bchi.vu.lt

prof. habil. dr. Juozas Kulys, LMA tikrasis narys, profesorius emeritas
C el. p.: juozas.kulys@bchi.vu.lt