Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Biochemijos instituto tarptautiniai moksliniai projektai, programos:

ES Horizon 2020 programa

ES 7–oji Bendroji programa

ES 6–oji Bendroji programa

ES 5–oji Bendroji programa

COST programa

Kitos programos

Europos jungtinė programa „Retos ligos“

 • URGENT"„Unveiling the role of glutamate in dopamine transporter deficiency syndrome“ ", vadovė dr. J. Razumienė, koordinatorius Universite de Mons (Belgija), 2020-2023

EuroNanoMed3 - Tarptautinė programa regeneracinės medicinos, diagnostikos ir tikslinio vaistų pristatymo srityse

Europos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir bendradarbiavimo programa „Eureka“

Lietuvos ir Japonijos mokslo projektai

 • "Baltijos jūros aplinkos būklės pokyčių prognozė remiantis (meta)genominiais virioplanktono tyrimais", dr. R. Paškauskas, GTC, projekto BCHI dalies vadovas dr. E. Šimoliūnas, 2017-2019

Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa "Žiliberas"

 • "Antiplazmodinio agento plazmodiono ir jo metabolitų flavointeraktomos charakterizavimas" (P-LZ-19-10), vadovas habil. dr. N. Čėnas, 2019-2020

 • Viozino darinių susidarymą transportinėje RNR katalizuojančių fermentų struktūros-funkcijos tyrimai, vadovas dr. J. Urbonavičius, 2015-2016

 • Chinonai ir nitroaromatiniai junginiai kaip subversyvūs flavohemoglobinų substratai: mechanizmai ir biomedicininė reikšmė, vadovas habil. dr. N. Čėnas, 2013-2014

 • Toksiškųjų amiloidinių peptidų darinių, siejamų su Alzheimerio liga, atskyrimas ir charakterizavimas,vadovas dr. G. Valinčius, 2011-2012

 • Thermotoga maritima peroksiredoksino-nitroreduktazės hibridinio fermento veikimo charakterizavimas,vadovas habil. dr. N. Čėnas, 2009-2010

Lietuvos–Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa

 • L- ir D-laktato: citochromo c oksidoreduktazių, išskirtų iš rekombinantinių mielių Hansenula polymorpha kamienų, tyrimai ir panaudojimas amperometrinių biojutiklių kūrime, vadovas dr. K. Krikštopaitis, 2014-2015

Lietuvos–Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa

 • Tarpbaltyminės sąveikos ir redukcijos ekvivalentų pernešimo moduliatorių steroidhidroksilazinėse sistemose charakterizavimas, vadovas dr. Ž. Anusevičius, 2013-2014.

Mokymosi visą gyvenimą programa (LLP)
Leonardo da Vinci

 • Food Industry - Food Legislation, Impact Analysis, Training and Cooperation Network in Europe -E-Learning, 2012-1-TR1-LEO05-35116, vadovas prof. habil. dr. V. Laurinavičius, koordinatorius - Gaziantep Universitetas, Turkija, 2012-2014

 • Certifying expertise in the European explosives sector (EUExcert), (Kompetencijų vertinimas sprogmenų sektoriuje), vadovas, dr. J. Šarlauskas, koordinatorius KCEM, Švedija, 2007-2009

VISBY programa

 • Švedijos, Lietuvos ir Rusijos mokslinio bendradarbiavimo programa: Hydration of nanostructured and biological materials (Nanostruktūrinių ir biologinių medžiagų hidratacija). Vadovas dr. J. Barauskas, dalyviai Malmės Universitetas, Švedija, Sankt Peterburgo Universitetas, 2008-2011

 • Švedijos, Lietuvos ir Rusijos mokslinio bendradarbiavimo programa: Regulation, signalling and differentiation of normal and cancer cells (Reguliacija, signalo perdavimas ir diferenciacijos molekulinių mechanizmų tyrimas normalių ir vėžinių ląstelių linijose). Vadovė dr. R. Navakauskienė, dalyviai Linčiopingo universitetas, Švedija, 2009 – 2011

 • Švedijos, Lietuvos ir Rusijos doktorantų ir mokslininkų apsikeitimo tinklas: normalių ir vėžinių ląstelių reguliacija signalinimas ir diferenciacija: (a) citoskeleto baltymų ir transkripcijos faktorių sąveikos molekulinių mechanizmų tyrimas transmembraninio signalinimo pasekoje; (b) histonų deacetilazės - nauji taikiniai leukemijos diferenciacinėje terapijoje. Vadovė dr. R. Navakauskienė, dalyviai Linčiopingo universitetas, Švedija, 1997 – 2008

Camurus Lipid Research Foundation programa

 • Cell membrane model interactions with lipid liquid crystalline nanoparticles and protein interactions with lipid matrices (Ląstelių membranų modelių sąveikos su lipidų skystakristalinėmis nanodalelėmis ir baltymų sąveikos su lipidų matricomis tyrimai). Vadovas dr. J. Barauskas, 2008-2011