Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

BIOCHEMIJOS MOKSLŲ KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJŲ DALYKAI

 

Mokslo kryptis Dalykų pavadinimai Kreditų skaičius Dalykus kuruojančių padalinių pavadinimai
Biochemija 04P Baltymų ir DNR sąveikos mechanizmai 6 GMC Biotechnologijos institutas
Biochemija 04P, Chemijos inžinerija 05T Baltymų ir ląstelių biotechnologija 8 GMC Biochemijos institutas
Biochemija 04P, Biologija 01B Baltymų struktūrinė bioinformatika 8 GMC Biotechnologijos institutas
Biochemija 04P Biocheminiai analizės metodai 8 GMC Biochemijos institutas
Biochemija 04P, Chemija 03P Bioorganinių junginių struktūra ir funkcija 8 GMC Biochemijos institutas
Biochemija 04P Enzimologija 6 GMC Biochemijos institutas, Biomokslų institutas
Biochemija 04P Funkcinė biochemija 8 GMC Biochemijos institutas, Biomokslų institutas
Biochemija 04P, Biofizika 02B, Chemijos inžinerija 05T Genų inžinerijos pagrindai ir metodai 8 GMC Biotechnologijos institutas
Biochemija 04P, Medicina 06B, Biologija 01B Imunologija 8 GMC Biotechnologijos institutas
Biochemija 04P, Biologija 01B Ląstelių biologija 9 GMC Biomokslų institutas
Biochemija 04P, Biologija 01B Ląstelių technologijos 7 GMC Biochemijosinstitutas
Biochemija 04P, Biofizika 02B Molekulinė biologija 9 GMC Biomokslų institutas, Biotechnologijos institutas
Biochemija 04P, Biofizika 02B Molekulinė genetika 8 GMC Biotechnologijos institutas
Biochemija 04P Molekulinė virusologija 8 GMC Biomokslų institutas
Biochemija 04P Nukleorūgščių chemija 6 GMC Biotechnologijos institutas
Biochemija 04P Prokariotų biochemija 6 GMC Biochemijos institutas
Biochemija 04P Proteomika 8 GMC Biochemijos institutas
Biochemija 04P Sistemų biologija 8 GMC Biomokslų institutas
Biochemija 04P Struktūrinė biochemija 8 GMC Biochemijos institutas, Biomokslų institutas
Biochemija 04P, Biologija 01B, Informatika 09P Vėžio bioinformatika 8 GMC Biochemijos institutas
Biochemija 04P, Biologija 01B Vėžio molekulinė biologija 8 GMC Biomokslų institutas