Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Vilniaus universiteto publikacijų registravimo tvarka. Plačiau >>

Duomenų bazė Web of Science >>

Biochemijos instituto mokslinės publikacijos

2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999 / 1998 / 1997

 

2018 m.

Mokslo straipsniai periodiniuose leidiniuose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazę

  1. Borutinskaitė V., A. Virkšaitė, G. Gudelytė, R. Navakauskienė. 2018. Green tea polyphenol EGCG causes anti-cancerous epigenetic modulations in acute promyelocytic leukemia cells. Leukemia&Lymphoma 59: 469-478. IF 2.755
  2. Cicėnas J., E. Žalytė, A. Rimkus, D. Dapkus, R. Noreika, S. Urbonavičius. 2018. JNK, p38, ERK, and SGK1 inhibitors in cancer. Cancers 10: 1.

Mokslo straipsniai kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose