Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Biochemijos instituto vykdomi nacionaliniai moksliniai projektai:

Lietuvos mokslo tarybos administruojami projektai

2017 m.

2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa

„Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“

  Felixo1virus genties fagų bakterinius receptorius atpažįstančių baltymų funkciniai tyrimai"

  Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklės „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“ Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biochemijos institute vykdomas projektas „Felixo1virus genties fagų bakterinius receptorius atpažįstančių baltymų funkciniai tyrimai“, 09.3.3-LMT-K-712-03-0001.

  Projekto trukmė - 2017.10.02 – 2018.04.30
  Mokslinio tyrimo vadovė – Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biochemijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Lidija Truncaitė.
  Studentas – Vilniaus universiteto antrosios pakopos Biochemijos studijų programos 1 kurso studentas Laurynas Alijošius.
  Projekto tikslas – nustatyti, kurie Felixo1virus genties bakteriofagų viriono baltymai yra atsakingi už skirtingų bakterinės ląstelės receptorių atpažinimą.

  Santrauka
  Bakteriofagai (fagai) yra bakterijų virusai, atrankiai atpažįstantys savo ląsteles-šeimininkes. Atpažinimui receptoriais gali tarnauti įvairios ląstelės paviršiaus struktūros, su kuriomis sąveikauja specialūs fagų virionų baltymai – antireceptoriai. Felixo1virus genties fagai atrankiai infekuoja skirtingas Esherichia ir Salmonella genčių bakterijas, tačiau jų atrankumo mechanizmas neištirtas. Šio darbo tikslas yra nustatyti už skirtingų bakterinių receptorių atpažinimą atsakingus Felixo1virus genties fagų baltymus. Darbo metu bus siekiama gauti šių fagų spėjamų antireceptorių rekombinantinius baltymus, kurie bus imobilizuojami ant magnetinių dalelių paviršiaus ir tikrinama, ar jie gebės surišti atitinkamas ląsteles-šeimininkes.